Andregota "Czarna Pani" Galíndez (urodzona w 922 roku, zmarła w Aibar, w 972 roku) herb

Córka Galindo II Aznáreza Galíndez, hrabiego Aragonii i Sanchy Garcés Jimenez z Pamplony, córki Jimeno Jimenez, króla Nawarry.

Hrabina Aragonii od 922 roku do 972 roku.

Po 9 marca 933 roku poślubiła (rozwiodła się w 940 roku) Garcíę II [III] Sáncheza Jimenez (urodzony prawdopodobnie w 919 roku, zmarł 22 lutego 970 roku), króla Nawarry, hrabiego Aragonii.

Andregota była najmłodszą córką hrabiego Aragonii Galindo II Aznáreza z jego drugiego małżeństwa z Sanchą Garcés z Pampeluny, wdową po Fortunie (wnuku władcy Nawarry Fortuna Garcesa). Ostatnie wzmianki pochodzą o nim z 922 roku, gdy Sancho I ufundował Kościół w San Pedro de Siresa. Wiadomo, że żył jeszcze za panowania Ordono II z Leonu, który panował w latach 910-924. Tak więc musiał umrzeć między 922 a 924 rokiem. Władzę po nim objęła Andregota, co wskazuje na to, że reszta jej rodzeństwa musiała w tym momencie nie żyć (jej rodzeństwem rodzonym byli: Velasquita i Aznar, a przyrodnim: Miro, biskup Redemtus oraz Toda, która żyła i wyszła za Bernarda I z Ribagorzy). Miała wtedy co najwyżej 17 lat, a prawdopodobnie była młodsza. Być może jednak już wówczas Aragonia była podporządkowana Nawarze.

Po śmierci ojca Andregota wyszła za Gracię II z Nawarry, co dowodziło znaczenia tego królestwa. Małżeństwo zostało obiecane przez Galindo II ojcu Garcii, Sancho I, w 919 roku, gdy ten najechał Aragonię, a Garcia był w brzuchu matki. Pierwszym opiekunem był baiulus Fortún Jiménez, a od 925 roku do 931 roku regencję sprawował wuj Garcii, Jimeno Garces. Prawdopodobnie w 940 roku, a na pewno przed 943 rokiem, Andregota została wygnana przez męża pod pretekstem zbyt bliskiego pokrewieństwa. Drugą żoną Garcii została Teresa, będąca córką króla Leónu Ramiro II. Faktyczną przyczyną było żądanie muzułmańskiego władcy Abd-ar-Rahmana III, które zostało zawarte w traktacie pokojowym z hrabią Barcelony Sunyerem I. Garcia objął samodzielną władzę, która po jego śmierci przeszła na jego syna z Andregotą, Sancha. Być może doczekali się też dwóch córek; są one jednak raczej potomstwem z Teresą. Tym samym zakończyły się trwające od około 800 roku rządy dotychczasowej pierwszej dynastii aragońskim, a na tronie na około sto lat zasiadła dynastia Jimenez.


Żródła:

Andregota Galíndez w "WikipediA"


ANDREGOTO Galíndez w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


ANDREGOTO Galíndez w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Andregoto Galindes de Aragón w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk