Ascanio Colonna (urodzony w Neapolu 3 kwietnia 1569 roku, zmarł w Rzymie 17 maja 1608 roku) herb

Syn Marcantonio II Colonna, księcia di Paliano, di Tagliacozzo i Felicii Orsini, córki Girolama Orsini, seniora di Bracciano.

Opat klasztoru Św. Zofii w Benewencie. Kardynał-diakon od 16 listopada 1586 roku (tytuł świętego Wita, Modesta i Crescentia od 25 czerwca 1587 roku, Święty Mikołaja w Tulliano od 5 grudnia 1588 roku, świętej Maria w Cosmedin od 14 stycznia 1591 roku). Kardynał-prezbiter świętego Pudenziana od 14 grudnia 1599 roku, świętego Croce w Jerozolimie od 30 stycznia 1606 roku, arcybiskup bazyliki świętego Giovanniego w Laterano, wieki przeor Venezia per l'Ordine di Malta od 1594 roku. Kardynał-biskup Palestriny od 6 maja 1606 roku, wicekról Aragonii od 1602 roku do 1604 roku. Protector Flandrii.

Pochodził ze znanego rodu Colonna. Studiował łacinę i grekę na Uniwersytecie w Salamance i w Alcali, gdzie uzyskał doktorat utroque iure. W 1586 roku został kreowany kardynałem. W tym samym roku wstąpił do zakonu szpitalników. Rok później otrzymał diakonię Ss. Vito, Modesto e Crescenzia. 8 listopada 1599 roku został podniesiony do rangi kardynała prezbitera. 5 czerwca 1606 roku został mianowany biskupem Palestriny i pozostał nim do swojej śmierci w 1608 roku.

Uczestniczył w pierwszym konklawe w 1590 roku, które wybrany papież Urban VII. Brał udział w drugim konklawe w 1590 roku, który wybrany na papieża Grzegorza XIV. Uczestniczył w konklawe w 1591 roku, który wybrany papież Innocenty IX. Uczestniczył w konklawe w 1592 roku, które wybrany na papieża Klemensa VIII.

Zamrł w pałacu biskupów w Palestrinie, jego rzymskiej rezydencji. Pochowany obok grobu papieża Marcina V w kaplicy patriarchalnej bazyliki na Lateranie w Rzymie.


Żródła:

COLONNA, Ascanio w "The Cardinals of the Holy Roman Church" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Ascanio Colonna w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Ascanio Colonna w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Ascanio Cardinal Colonna w "GCatholic.com" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


genealogia Colonna tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk