Beltrán II de la Cueva y Alvarez de Toledo (urodzony w Cuéllar, około 1478 roku, zmarł w Toledo, 11 lutego 1560 roku) herb

Syn Francisca I Fernández de la Cueva, II hrabiego de Ledesma, II księcia de Albuquerque, II hrabiego de Huelma, II seniora de Cuéllar, Mombeltrán y Pedro Bernardo i Francisci de Toledo, córki García Álvarez de Toledo, II hrabiego i I księcia de Alba de Tormes, I markiza de Coria, hrabiego de Salvatierra i Maríi Enríquez.

III książę de Albuquerque, III hrabia de Ledesma, III hrabia de Huelma, III senior de Cuéllar, la Codesera, Mombeltrán i Pedro Bernardo od 4 czerwca 1526 roku, hiszpański kapitan generalny del Ejército, angielski generalissimus del Ejército z ramienia królowej Anglii Maríi I Tudor, wicekról i kapitan generalny Aragonii od 1535 roku do 1539 roku i Nawarry od 1 czerwca 1552 roku do 11 lutego 1560 roku.

W 1508 roku poślibił Isabel Téllez-Girón y de la Vega Velasco (urodzona w Moral de Calatrava, w 1456 roku, zmarła w Osuna, 14 listopada 1544 roku), córkę Juana Téllez-Girón II, hrabiego de Urena, III seniora de Osuna, Tiedra, Penafiel, Briones, Frechilla, Morón de la Frontera, Archidona, El Arahal, Cazalla de la Sierra, Gelves, Olvera, Ortejicar i Leonory de la Vega Velasco, córki Pedro Fernández de Velasco, II hrabiego de Haro, I konestabla Kastylii.

Imie otrzymał na cześć swojego dziadka, słynnego Beltran I de la Cueva, wielkiego mistrza Zakonu Santiago i faworyta Henryka IV króla Kastylii.

Za życia ojca, służył w wojskach Karola I Habsburga i wziął w bitwie pod Villalar wspólnie z bratem Luisem de la Cueva y Toledo i kuzynem Alonso de la Cave y Benavides.

Po śmierci ojca w 1526 roku, objął Księstwo Alburquerque, jako trzeci dziedzic Księstwa i innych włości.

Za zasługi dla Korony, cesarz Karol V nadał mu Order Złotego Runa, która została uroczyście nadany w katedrze Matki Bożej w Tournai (Belgia) oraz mianowany wicekrólem Nawarry, który piastował aż do swojej śmierci w 1560 roku. Pochowany został w kaplicy klasztoru w San Francisco, w Cuéllar, który mieścił grobowiec rodzinny. Na mocy testamentu, nakazał wznieść kaplicę San Marcial, w której umieszczono kości zmarłych w bitwy pod San Marcial oraz nakazał modlić się za ich dusze.

Z małżeństwa doczekał się:

Francisco II Fernández de la Cueva y Girón (urodzony w 1510 roku, zmarł w 1563 roku), IV księcia de Alburquerque, po nim potomstwo,

Juan de la Cueva y Girón, zmał bezpotomnie,

Francisca de la Cueva y Girón, żona: Claudio Vigil de Quinones, IV hrabiego de Luna,

Gabriel III de la Cueva y Girón (urodzony w 1515 roku, zmarł w sierpnień 1571 roku), V księcia de Alburquerque, wicekróla Nawarry, Mediolanu, po nim córki,

Leonor de la Cueva y Girón (urodzona około 1530 roku, zmarła 22 czerwca 1552 roku), żona: Pedro Fernando Ruiz de Castro Andrade y Portugal (urodzony w około 1525 roku, zmarł w 1590 roku), V hrabiego de Lemos, II markiza de Sarria, IV hrabiego de Villalba.


Żródła:

Beltrán II de la Cueva y Toledo w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Beltrán II de la Cueva y Toledo, III duque de Alburquerque w "Geni"; tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

17-01-2023