Diego Fernández de Cabrera Bobadilla y Mendoza herb

Syn Pedra Fernández de Cabrera y Bobadilla, II hrabiego de Chinchón i Mencíi de Mendoza y de la Cerda, córki Diego Hurtado de Mendoza, I hrabiego de Melito.

III hrabia de Chinchón i markiz de Boadilla del Monte od 19 sierpnia 1575 roku. Majordom króla Hiszpanii Filipa II Habsburga. Ambasador Hiszpanii do Rzymu i do Wiednia. Wicekról Aragonii od 1593 roku do 1601 roku.

Po¶lubi³ Inés Pacheco (urodzona w 1537 roku, zmar³a ?), córka Diego López Pacheco, III markiza de Villena, III ksiêcia de Escalona, III hrabiego de Xiquena i Luis de Cabrera, III markizy de Moya, córki Juana Pérez de Cabrera, II markiza de Moya.

Z ma³¿eñstwa mia³ dwoje dzieci:

Louis Jérôme de Cabrera y Bobadilla de Cabrera, hrabia de Chinchon, po¶lubi³ Françoise Enriquez de Ribera,

Mencie de Mendoza y de la Cerda de Cabrera.


¯ród³a:

Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla w "Geneall" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk


Condes de Chinchón t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk