García Sánchez Jimenez (urodzony prawdopodobnie w 919 roku, zmarł 22 lutego 970 roku) herb

Syn Sancho I Garcés Jimenez, króla Nawarry i Tody (Toty) Aznárez Jimenez, królowej-regentki Nawarry, córki Aznara Sáncheza Jimenez Pamplona, seniora de Larraun.

Król Nawarry jako García III Sánchez od 29 maja 931 roku do 22 lutego 970 roku, hrabia Aragonii jako García II Sánchez od 937 roku do 22 lutego 970 roku.

Po 9 marca 933 roku ożenił się (rozwiódł się w 940 roku) z Andregotą "Czarna Pani" Galindez (urodzona w 922 roku, zmarła w Aibar, w 972 roku), hrabina Aragonii, córką i dziedziczką hrabiego Aragonii Galindo II Aznareza i Acibella de Gascuna, córki Garcia I, księcia Gaskonii. Poślubił około 943 roku Teresę Ramírez Astur-Leonesa (Cántabro-Pelagiana) (urodzona około 930 roku, zmarła po wrześniu 957 roku), córkę Ramira II Astur-Leonesa (Cántabro-Pelagiana), króla León i Ausenda Guterres de Coimbra, córki Guterre Osores.

Był najmłodszym dzieckiem, miał sześć starszych sióstr.

Ojciec Garcii, założyciel nowej dynastii Jimenez panującej w Nawarze zmarł w 925 i podczas małoletniości Garcii rządy regencyjne w królestwie Nawarry sprawowali stryj Jimeno Garces (zmarł w 931) i matka królowa Toda Aznarez (zmarła po 970). Matka Garcii, pochodząca z rodu rządzącego Nawarrą przed dynastią Jimenez, była spokrewniona z potężnym kalifem Kordoby (od 929 roku, wcześniej emirem) Abd ar-Rahmanem III, dzięki czemu jej syn utrzymał się na tronie Nawarry, mimo że kalif prowadził walki przeciwko chrześcijańskim iberyjskim królestwom. Kalif nie wahał się ingerować w wewnętrzne sprawy Nawarry i w 934 roku wymusił na królowej dopuszczenie Garcii do samodzielnych rządów. Ceną za to było podporządkowanie się królestwa Nawarry kalifowi, a także rezygnacja z planów ożenienia Garcii z córką Sunyera I, hrabiego Barcelony. Za czasów regencji królowej Tody Nawarra związała się bliskim sojuszem z innym chrześcijańskim państwem - królestwem Leónu, którego władca Ramiro II był siostrzeńcem Tody. Dzięki temu sojuszowi połączonym siłom chrześcijan udało się w 939 roku w bitwie pod Simancas zadać ciężką klęskę wojskom kalifa i zrzucić muzułmańską zależność.

Najpierw ożenił się z Andregotą Galindez, córką i dziedziczką hrabiego Aragonii Galindo II Aznareza. Małżeństwo doprowadziło do unii Nawarry i Aragonii, jednak już w 940 roku małżeństwo zostało rozwiązane, powodem było zbyt bliskie pokrewieństwo między małżonkami. Drugą żoną Garcii została Teresa, będąca prawdopodobnie córką króla Leónu Ramiro II. Po zawarciu drugiego małżeństwa Garcia I wdał się w walki dynastyczne trwające w Leónie, popierając króla Sancho "Otyłego" (syna Ramiro II z Leónu) w walce z rebelią jego kuzyna Ordonio IV. Jednak pomoc Garcii oraz sprzymierzonych z nim muzułmanów na wiele się nie zdała i po 966 roku władzę w Leonie przejął Ordono IV "Nikczemny".

Z pierwszego małżeństwa miał jednego syna, natomiast z drugiego małżeństwo miał jednego syna i jedną córkę.

Pochowany w San Estebán.


Żródła:

Garcia I (król Nawarry) w "WikipediA"


GARCÍA Sánchez de Navarra w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


GARCÍA Sánchez de Navarra w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Garcia III (I) Sanchez w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk