POCZET CESARZY AUSTRO-WĘGIER

DYNASTIA HABSBURG-LORRAINE (BAUDEMONT)

POCZET CESARZY AUSTRII

Franz Joseph (I) I cesarz Austro-Węgier od 8 czerwca 1867 roku do 21 kwietnia 1916 roku

Karl I/IV [Franz Joseph] cesarz Austro-Węgier od 21 listopada 1916 roku do 11 listopada 1918 roku (faktycznie do 1 kwietnia 1922 roku)

Otto tytularny cesarz Austro-Węgier od 1 kwietnia 1922 roku do 1 stycznia 2007 roku

Karl II/V [Franz Joseph II] tytularny cesarz Austro-Węgier od 1 stycznia 2007 roku

SPIS HOME