Leopold I Habsburg (urodzony w Wiedniu, 9 czerwca 1640 roku, zmarł w Wiedniu, 5 maja 1705 roku) herb

Syn Ferdynanda III Habsburga, cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego, króla Czech i Węgier, arcyksięcia Austrii i Marii Anny Habsburg, córki Filipa III Habsburga króla Hiszpanii i Portugalii.

Wicekról Czech od 14 września 1656 roku do 2 kwietnia 1657 roku, cesarz rzymski i król Niemiec od 18 lipca 1658 roku do 5 maja 1705 roku jako Leopold I, koregent Węgier od 27 czerwca 1655 roku do 2 kwietnia 1657 roku, król Węgier, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, król Czech i książę-elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego, arcyksiążę Austrii jako Leopold VII, książę Burgundii, Brabancji, Styrii, Karyntii, Karnioli, margrabia Moraw, książę Luksemburga, Górnego i Dolnego Śląska, Wirtembergii, Teck, książę Szwabii, hrabia Habsburga, Tyrolu, Ferreti, Kyburga, Gorycji, landgraf Alzacji, margrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Burgau, Górnych i Dolnych Łużyc, margrabia Moraw, pan Marchii Wendyjskiej Salin, Port Naon od 2 kwietnia 1657 roku do 5 maja 1705 roku, książę raciborski jako Leopold I od 10 maja 1667 roku do 5 maja 1705 roku, książę opolski jako Leopold VII od 10 maja 1667 roku do 5 maja 1705 roku.

Tytulatura: Leopold, z Bożej łaski uświęcony i wybrany cesarz rzymski, po wieki August, król Niemiec, Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii etc. etc. arcyksiążę Austrii, książę Burgundii, Brabancji, Styrii, Karyntii, Karnioli, margrabia Moraw, książę Luksemburga, Górnego i Dolnego Śląska, Wirtembergii, Teck etc. książę Szwabii, hrabia Habsburga, Tyrolu, Ferreti, Kyburga, Gorycji etc. landgraf Alzacji, margrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Burgau, Górnych i Dolnych Łużyc etc. pan Marchii Wendyjskiej Salin, Port Naon etc. etc. etc.

5 grudnia 1666 roku poślubił Małgorzatę Teresę Habsburg (urodzona w Madrycie, 12 lipca 1651roku , zmarł w Wiedniu, 12 marca 1673 roku), córkę Filipa IV Habsburga króla Hiszpanii, Portugalii, Neapolu, Sycylii, apostolskiego króla Jerozolimy i Marię Annę (Marianna) Habsburżankę regentka Hiszpanii, Neapolu i Sycylii, córki Ferdynanda III Habsburga, cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego, króla Węgier i Czech, arcyksięcia Austrii i Marii Anny Habsburżanki, córki Filipa II Habsburga, króla Hiszpanii, Portugalii, Neapolu i Sycylii. 15 października 1673 roku w Graz ożenił się z Klaudią Felicytą Habsburg (urodzona w Innsbrucku, 30 maja 1653 roku, zmarła w Wiedniu, 8 kwietnia 1676 roku), córką Ferynanda Karola Habsburga, księcia Tyrolu i Anny Medycejskiej, córki Cosima II Medyceusza, wielkiego księcia Toskanii. 14 grudnia 1676 roku poślubił Eleonorę Magdalenę Wittelsbach von Pfalz-Neuburg (urodzona w Düsseldorfie, 6 stycznia 1655 roku, zmarła w Wiedniu, 19 stycznia 1720 roku), córkę Filipa Wilhelma Wittelsbacha, elektora palatyna Renu i Elżbiety Amalii Ydulfing, córki Jerzego II Ydulfing, landgrafa Hessen-Darmstadt.

Miał 10 rodzeństwa. Jego starszy brat Ferdynand IV Habsburg był w latach 1653-1654 wraz z ojcem Ferdynandem III królem Czech i Węgier oraz został wybrany w elekcji cesarskiej królem rzymskim (niemieckim). Siostra Marianna Habsburg była żoną króla Hiszpanii Filipa IV Habsburga, przyrodnia siostra Eleonora Habsburg była żoną król Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego zaś najmłodsza przyrodnia siostra Maria Anna żoną elektora Palatynatu Reńskiego Jana Wilhelma Wittelsbacha.

Po śmierci ojca w 1657 roku został samodzielnym królem Czech i Węgier oraz odziedziczył po ojcu wszystkie jego tytuły. 18 lipca 1658 roku we Frankfurcie kolegium elektorów Świętego Cesarstwa Rzymskiego w składzie: on sam jako król Czech, arcybiskup Moguncji Johann Philipp von Schönborn, arcybiskup Kolonii Maksymilian Henryk Wittelsbach, arcybiskup Trewiru Karl II Kaspar von der Leyen-Hohengeroldseck, książę Bawarii Ferdynand Maria Bawarski, książę Saksonii Jan Jerzy II Wettyn, margrabia Brandenburgii Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern, hrabia-palatyn reński Karol Ludwik Wittelsbach wybrało go na króla niemieckiego i cesarza rzymskiego.

Małgorzata Teresa zmarła w połogu, w wieku 22 lat w 1673 roku. W tym samym roku w październiku cesarz ożenił się z Klaudią Felicytą Habsburg, córką Ferynanda Karola Habsburga księcia Tyrolu i Anny Medycejskiej.


Żródła:

Leopold I Habsburg w "Wikipedii"

01-01-2022

21-07-2020