Poczet królów Neapolu

Władcy Neapolu pod rządami królów Sycylii

Dynastia Sergidi

Basil de Sergidi książę Neapolu od 661 roku do 666 roku

Theophilatus I de Sergidi książę Neapolu od 666 roku do 670 roku

Cosmas książę Neapolu od 670 roku do 673 roku

Andrew I książę Neapolu od 673 roku do 677 roku

Caesarius I książę Neapolu od 677 roku do 681 roku

Stephen książę Neapolu od 681 roku do 687 roku

Bonello książę Neapolu od 687 roku do 696 roku

Theodosius książę Neapolu od 696 roku do 706 roku

Caesarius II książę Neapolu od 706 roku do września 711 roku

Giovanni I de Sergidi książę Neapolu od września 711 roku do 719 roku

Theodore I de Sergidi książę Neapolu od 719 roku do 729 roku

George książę Neapolu od 729 roku do 740 roku

Gregorio I książę Neapolu od 740 roku do 755 roku

Stephen II książę Neapolu od 755 roku do 766 roku

Gregorio II de Sergidi książę Neapolu od 767 roku do 794 roku

Theophilatus II książę Neapolu od 794 roku do 801 roku

Anthemus de Sergidi książę Neapolu od 801 roku do 818 roku

Theoctistus de Sergidi książę Neapolu od około 818 roku do 821 roku

Stephen III de Sergidi książę Neapolu od 821 roku do 832 roku

Bonus książę Neapolu od 832 roku do 834 roku

Leo książę Neapolu w 834 roku

Andrew II de Sergidi książę Neapolu od września 834 roku do marca 840 roku

Contardo de Sergidi książę Neapolu w marcu 840 roku

Sergio I Contardo de Sergidi książę Neapolu od 840 roku do 864 roku

vacat

Gregorio de Sergidi koregent Neapolu od 850 roku do marca 864 roku

Gregorio III de Sergidi książę Neapolu od 865 roku do marca 870 roku

Sergio de Sergidi regent Neapolu od stycznia 870 roku do marca 877 roku

Sergio II de Sergidi książę Neapoli od marca 870 roku do 877 roku

Atanasio II Giovane de Sergidi ksiażę Neapolu od 877 roku do przełomu marca i kwietnia 898 roku

Gregorio IV de Sergidi książę Neapolu od przełomu marca i kwietnia 898 roku do stycznia lub lutego 915 roku

Giovanni II de Sergidi książę Neapolu od stycznia lub lutego 915 roku do 919 roku

Marino I de Sergidi książę Neapolu od 919 roku do przełomu maja i czerwca 928 roku

Giovanni III de Sergidi książę Neapolu od przełomu maja i czerwca 928 roku do 968/969 roku

Marino de Sergidi koregent Neapolu od 944 roku do 968/969 roku

Marino II de Sergidi książę Neapolu od 968/969 roku do 992 roku

Sergio III de Sergidi książę Neapolu od 992 roku do między 19 stycznia a 29 marca 998 roku

Giovanni IV de Sergidi książę Neapolu od między 19 stycznia a 29 marca 998 roku do grudnia 1002 roku

Sergio IV de Sergidi książę Neapolu od grudnia 1002 roku do 1034 roku

Pandulf [Randulf] (IV) Gisolfing of Capua książę-zwierzchny Neapolu od 1027 roku do 1029 roku

Giovanni V de Sergidi książę Neapolu od 1034 roku do marca 1050 roku lub kwietnia 1053 roku

Sergio de Sergidi regent Neapolu od 1036 roku do czerwca 1036 roku

Sergio V de Sergidi książę Neapolu od marca 1050 roku lub kwietnia 1053 roku do po 20 listopada [zapewne 1075 roku] roku

Sergio VI de Sergidi książę Neapolu od po 20 listopada [zapewne 1075 roku] roku do 5 stycznia 1097 roku

Giovanni VI de Sergidi książę Neapolu od 5 stycznia 1097 roku do grudnia 1120 roku

Sergio VII de Sergidi książę Neapolu od grudnia 1120 roku do 1137 roku

Dynastia Hauteville

Ruggero II d'Altavilla król Neapolu od 25 grudnia 1130 roku do 26 lutego 1154 roku

Alfonso d'Altavilla książę Neapolu 1135 roku do 1144 roku

Guglielmo I "il Malo" d'Altavilla król Neapolu od 26 lutego 1154 roku do 7 maja 1166 roku

Guglielmo II "il Buono" d'Altavilla król Nepolu od 7 maja 1166 roku do 18 listopada 1189 roku

Tancredi d'Altavilla król Neapolu od 18 listopada 1189 rokiem do 20 lutego 1194 roku

Ruggero III d'Altavilla koregent Neapolu od stycznia 1192 roku do 24 grudnia 1193 roku

Guglielmo III d'Altavilla król Neapolu od 20 lutego do 20 listopada 1194 roku

Hohenstaufowie (Staufowie)

Enrico I di Hohenstaufen król Neapolu od 25 grudnia 1194 roku do 28 września 1197 roku

Costanza I d'Altavilla królowa Neapolu od 20 listopada 1194 roku do 27 września 1198 roku, regentka Neapolu od 28 września 1197 roku do 27 września 1198 roku

regenci Neapolu od 27 września 1198 roku do 1210 roku

Federico II di Hohenstaufen król Neapolu od 28 września 1197 roku do 13 grudnia 1250 roku

Enrico (II) koregent Neapolu od 1212 roku do 1217 roku

Corrado I di Hohenstaufen król Neapolu od 13 grudnia 1250 roku do 21 maja 1254 roku

Corrado II di Hohenstaufen król Neapolu 21 maja 1254 roku do 1258 roku

Manfredi I di Hohenstaufen regent Neapolu od 21 maja 1254 roku do 1258 roku, król Neapolu od 1258 roku do 26 lutego 1266 roku

Plantagenêt

Edmondo "il Gobbo" Plantageneto król Neapolu od [nominowany] 14 maja 1254 roku, [inwestura] 18 października 1255 roku do [zwolniony] 18 grudnia 1258 roku, tytularny król Neapolu od 18 grudnia 1258 roku do 5 czerwca 1296 roku

DOM FRANCJI

Dynastia Andegawenów

Carlo I d'Angió król Neapolu od 31 stycznia 1266 roku do 7 stycznia 1285 roku

regent Neapolu od 1284 roku do 7 stycznia 1285 roku

Carlo II d'Angió król Neapolu od 7 stycznia 1285 roku do 6 maja 1309 roku

regent Neapolu od 1285 roku do 1289 roku

Roberto I "il Saggio" d'Angió król Neapolu od 6 maja 1309 roku do 20 stycznia 1343 roku

wikariusz generalny Neapolu od 8 czerwca 1309 roku do 1318 roku, wicekról Neapolu od 1318 roku do 9 listopada 1328 roku

Giovanna I d'Angió królowa Neapolu od 20 stycznia 1343 roku do 1347 roku, tytularna królowa Neapolu od 1347 roku do 22 maja 1382 roku

Andrea d'Angió d'Ungheria król Neapolu od 1345 roku do 18 września [18 grudnia] 1345 roku

Luigi I d'Angió di Taranto król Neapolu od 17 maja 1352 roku do 25 maja 1362 roku

gubernator Neapolu 15 stycznia do 1382 roku

Carlo III "Martello" d'Angió-Durazzo król Neapolu od 12 lub 22 maja 1382 roku do 24 lutego 1386 roku

regentka Neapolu od 24 lutego 1386 roku do 13 czerwca 1387 roku

Luigi I d'Angió-Valois tytularny król Neapolu od 22 maja 1382 roku do 22 września 1384 roku

regentka Nepolu od 22 wrzesnia 1384 roku do 1 listopada 1389 roku

Luigi II d'Angió-Valois tytularny król Neapolu od 22 września 1384 roku do 29 kwietnia 1417 roku

Ladislao I "il Magnanimo" d'Angió-Durazzo król Neapolu od 24 lutego 1386 roku do 6 sierpnia 1414 roku

regentka Neapolu od 1403 roku do 4 września 1404 roku

Violante d'Aragona tytularna królowa Neapolu 1400 roku do 17 listopada 1443 roku

Giovanna II d'Angió-Durazzo królowa Neapolu od 6 sierpnia 1414 roku do 2 lutego 1435 roku

Giacomo II di Borbone-La Marche król Neapolu od 1415 roku do 1419 roku

Luigi III d'Angió-Valois tytularny król Neapolu od 29 kwietnia 1417 roku do 12 listopada 1434 roku

wicekról Neapolu od 1430 roku do 1432 roku

Renato I "il Buono" d'Angió-Valois król Neapolu od 12 listopada 1434 roku do 2 czerwca 1442 roku, tytularny król Neapolu od 2 czerwca 1442 roku do 10 lipca 1480 roku

regentka Neapolu od 1435 roku do 1438 roku

Carlo IV d'Valois-d'Angió tytularny król Neapolu od 10 lipca 1480 roku do 11 listopada 1481 roku

Dynastia Trastámara

Alfonso I "il Magnanimo" Trastámara król Neapolu od 2 lutego 1435 roku do 27 czerwca 1458 roku

Ferrante I d'Aragona król Neapolu od 27 stycznia 1458 roku do 25 stycznia 1494 roku

Dynastia Baudemont-Vaudémont

Renato II di Lorena tytularny król Neapolu od 23 lutego 1483 roku do 10 grudnia 1508 roku

Dynastia Trastámara

Alfonso II d'Aragona król Neapolu od 25 stycznia 1494 roku do abdykacji 23 stycznia 1495 roku

Dynastia Walezjuszy

Carlo IV di Valois król Neapolu od 22 lutego 1495 roku do 7 lipca 1496 roku

Dynastia Trastámara

Ferdinando II d'Aragona król Neapolu od 23 stycznia do 22 lutego 1495 roku i od 7 lipca 1495 roku do 7 października 1496 roku

wicekról Neapolu od 4 maja 1495 roku do 5 pażdziernika 1496 roku

Federico II d'Aragona król Neapolu od 7 października 1496 roku do 2 sierpnia 1501 roku

regentka Neapolu od 1501 roku do 1505 roku

Dynastia Orleańska

Luigi II "il Padre del Popolo" di Valois-Orléans król Neapolu od 2 sierpnia 1501 roku do 14 maja 1503 roku

wicekról Neapolu od 1501 roku do 27 stycznia 1504 roku

Dynastia Trastámara

Ferdinando III "il Cattolico" di Trastamara król Neapolu od 9 listopada 1504 roku do 23 stycznia 1516 roku

Giovanna I "la Pazza" di Trastamara królowa Neapolu od 23 stycznia 1516 roku do 11 kwietnia 1555 roku

wicekról Neapolu od 14 marca 1503 roku do 10 marca 1522 roku

Dynastia Habsburgów

Carlo IV d'Asburgo król Neapolu od 23 stycznia 1516 roku do 25 lipca 1554 roku

wicekról Neapolu od 16 lipca 1522 roku do 19 lutego 1599 roku

Filippo I di Spagna król Neapolu od 25 lipca 1554 roku do 13 września 1598 roku

Filippo II di Spagna król Neapolu od 13 września 1598 roku do 31 marca 1621 roku

wicekról Neapolu od lipca 1599 roku do 6 listopada 1675 roku

Filippo III di Spagna król Neapolu od 31 marca 1621 roku do 17 września 1665 roku

Republika Neapolu od 1647 roku do 1648 roku

Enrico II di Guisa doża Republiki Neapolu od 22 października 1647 roku do 5 kwietnia 1648 roku

Carlo V "lo Stregato" di Spagna król Neapolu od 17 września 1665 roku do 1 listopada 1700 roku

wicekról Neapolu od 8 kwietnia 1666 roku do 1700 roku

Dynastia Burbonów

Filippo IV di Spagna król Neapolu od 2 sierpnia 1701 roku do 7 lipca 1707 roku

wicekról Neapolu od 1700 roku do 6 lipca 1707 roku

Dynastia Habsburgów

Giuseppe I d'Asburgo król Neapolu od 7 lipca 1707 roku do 17 kwietnia 1711 roku

wicekról Neapolu od 7 lipca 1707 roku do 20 maja 1713 roku

Carlo VI d'Asburgo król Neapolu od 17 kwietnia 1711 roku do 2 czerwca 1734 roku

wicekról Neapolu od 20 maja 1713 roku do 31 lipca 1734 roku

Dynastia Burbonów

Carlo VII di Spagna król Neapolu od 2 czerwca 1734 roku do 6 października 1759 roku

regent Neapolu od 2 czerwca 1734 roku do 1738 roku

Ferdinando IV di Borbone król Neapolu od 6 października 1759 roku do 23 stycznia 1799 roku

Maria Carolina d'Asburgo-Lorena de facto królowa Neapolu od 10 sierpnia 1759 roku do 23 stycznia 1799 roku

regent Neapolu od 6 października 1759 roku do 17 stycznia 1799 roku

Republika Parthenopean 23 stycznia - 13 czerwca 1799

francscy komisarze Neapolu od 7 stycznia do 1799 roku

gubernatorzy Neapolu od 27 grudnia 1805 roku do 30 marca 1806 roku

Dynastia Burbonów

Ferdinando IV di Borbone król Neapolu od 13 czerwca 1799 roku do 30 marca 1806 roku

Maria Carolina d'Asburgo-Lorena de facto królowa Neapolu od 13 czerwca 1799 roku do 30 marca 1806 roku

Dynastia Buonaparte

Napoleone Bonaparte

Giuseppe II Bonaparte król Neapolu 30 marca 1806 roku do 8 czerwca 1808 roku

Maria Carolina d'Asburgo-Lorena de facto królowa Neapolu od 3 grudnia 1806 roku do 8 września 1814 roku

francscy gubernatorzy Neapolu od 17 marca 1806 roku do 27 marca 1813 roku

Dynastia Murat

Gioacchino Napoleone Murat król Neapolu od 1 sierpnia 1808 roku do 22 maja 1815 roku

regent Neapolu od 8 lipca 1808 roku do 1812 roku

Dynastia Burbonów

administrator Królestwa Neapolu od 22 maja do 2 czerwca 1815 roku

Ferdinando IV di Borbone król Neapolu od 3 grudnia 1815 roku do 8 grudnia 1816 roku

Królestwo Obojga Sycylii 1816-1860

Dynastia Burbonów

Ferdinando I/IV di Borbone I król Obojga Sycylii od 8 grudnia 1816 roku do 4 stycznia 1825 roku

SPIS HOME