POCZET KRÓLÓW OBOJGA SYCYLII

DOM FRANCJI

Dynastia Bourbon

1. Firdinannu I di Burboni król Obojga Sycylii od 22 grudnia 1816 roku do 4 stycznia 1825 roku

Franciscu di Borbone wicewładca generalny Sycylii od 1815 roku do 1816 roku

Niccolo Filangieri generał-porucznik Sycylii od 1816 roku do 1817 roku

Firdinannu di Burboni wicewładca generalny Sycylii od 1817 roku do 1819 roku

Diego Naselli generał-porucznik Sycylii od 1819 roku do 1820 roku

Ruggiero Settimo generał-porucznik Sycylii w 1820 roku

Antonio Ruffo generał-porucznik Sycylii od 1820 roku do 1821 roku

Pietro Gravina generał-porucznik Sycylii od 24 marca do 10 lipca 1821 roku

Niccolo Filangieri generał-porucznik Sycylii od 1821 roku do 1823 roku

Antonio Lucchesi-Palli namiestnik Królestwa od 1822 roku do 1824 roku

2. Franciscu I di Borbone król Obojga Sycylii od 4 stycznia 1825 roku do 8 listopada 1830 roku

Pietro Ugo generał-porucznik Sycylii od 16 czerwca 1824 roku do 11 listopada 1830 roku

3. Firdinannu II di Burboni król Obojga Sycylii od 8 listopada 1830 roku do 22 maja 1859 roku

Vito Nicola Nunziante generał-porucznik Sycylii od 1830 roku do 1831 roku

Leopoldo Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Spain generał-porucznik Sycylii od 1831 roku do 1835 roku

Antonio Lucchesi-Palli generał-porucznik Sycylii od 1835 roku do 1837 roku

Onorato Gaetani generał-porucznik Sycylii od 31 października 1837 roku do 1839 roku

Josef Anton Tschudi generał-porucznik Sycylii od listopada 1839 roku do 1840 roku

Luigi Nicola de Maio Durazzo generał-porucznik Sycylii od 1840 roku do września 1848 roku

Carlo Filangieri generał-porucznik Sycylii od września 1848 roku do 1854 roku

4. Franciscu II di Borbone król Obojga Sycylii od 22 maja 1859 roku do 17 grudnia 1860 roku (faktycznie zrezygnował 13 lutego 1861 roku), tytularny król Obojga Sycylii od 13 lutego 1861 roku do 27 grudnia 1894 roku

Paolo Ruffo generał-porucznik Sycylii od 18 marca 1855 roku do 1860 roku

Ferdinando Lanza przewodniczący Komisarzy Królestwa Sycylii od 18 maja 1860 roku do 1860 roku

Agostino Depretis gubernator Sycylii od 23 lipca 1860 roku do 17 września 1860 roku

Antonio Mordini gubernator Sycylii od 17 września 1860 roku do września 1860 roku

Inwazja Włoska

Massimo Giuseppe Cordero generał-porucznik Sycylii od 2 grudnia 1860 roku do 14 kwietnia 1861 roku

Alessandro della Rovere generał-porucznik Sycylii od 14 kwietnia 1861 roku do 1861 roku

Ignazio conte de Genova di Pettinengo generał-porucznik Sycylii od 1861 roku do 1862 roku

Króleswto Obojga Sycylii weszło w skład Zjednoczonego Królestwa Włoch

Pretendenci

Alfonso I di Burboni pretendent do tronu od 27 grudnia 1894 roku do 26 maja 1934 roku

Firdinannu III di Burboni pretendent do tronu od 26 maja 1934 roku do 17 stycznia 1960 roku

Alfonso II di Burboni pretendent do tronu Obojga Sycylii od 17 stycznia 1960 roku do 3 lutego 1964 roku

Ranieri I di Burboni pretendent do tronu Obojga Sycylii od 17 stycznia 1960 roku do 13 stycznia 1973 roku

Carlu I di Burboni pretendent do tronu Obojga Sycylii od 3 lutego 1964 roku do 5 października 2015 roku

Firdinannu IV di Burboni pretendent do tronu Obojga Sycylii od 13 stycznia 1973 roku do 20 marca 2008 roku

Carlu di Burboni pretendent do tronu Obojga Sycylii od 20 marca 2008 roku

Pietro I di Burboni pretendent do tronu Obojga Sycylii od 5 października 2015 roku

SPIS HOME