Anastazja Aleksandrówna Rurykowiczówna Bielska (zmarła po 1245 roku) herb

Córka Aleksandra Wsiewołodowicza Rurykowicza, księcia bełskiego i wołyńskiego i N. Rurykowiczównej, córki Włodzimierza Rurykowicza, księcia smoleńskiego.

Między 25 kwietnia 1244 a 18 sierpnia 1245 roku poślubiła Bolesława I Piasta (urodzony między 1209 a 1211 rokiem, zmarł zapewne w Płocku, 5 grudnia 1248 roku), księcia sandomierskiego, księcia sieradzkiego, księcia płockiego, księcia dobrzyńskiego, liwskiego i płockiego, księcia mazowieckiego, namiestnika ziemi krakowskiej. W 1248 roku poślubiła Dymitra Aby (zmarł po 8 października 1251 roku), bojara węgierskiego, komesa Waszwaru, seneszal i stolnik królów Węgier: Andrzeja II i Kolomana, sędziego nadwornego i żupana bakońskiego, komesa bodrogskiego.

Pomiędzy rokiem 1245 a 1247 rokiem wyszła za mąż za księcia mazowieckiego Bolesława I, ich małżeństwo było bezdzietne. Po śmierci pierwszego męża w 1248 roku powtórnie zawarła małżeństwo z bojarem węgierskim Dymitrem, który identyfikowany jest z Dymitrem Abą. Z tego małżeństwa miała dwóch synów:

Aleksandra,

Dymitra.


Żródła:

Anastazja Aleksandrówna w "Wikipedia"


Anastasia of Bielsko w "The Peerage" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

25-05-2021

05-12-2020