Elżbieta Wilhelmina Ludwika Württemberg-Stuttgart (urodzona w Treptow, 21 kwietnia 1767 roku, zmarła w Wiedniu, 18 lutego 1790 roku) herb

Córka Fryderyka II Eugeniusza, księcia Württemberg-Stuttgart i Fryderyki Hohenzollern von Brandenburg-Schwedt, córki Filipa Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego na Schwedt.

W Wiedniu, 6 stycznia 1788 roku poślubiła Franciszka I (II) Habsburg-Baudemont-Vaudémont-Lotaryńskiego (urodzony we Florencji, 12 lutego 1768 roku, zmarł w Wiedniu, 2 marca 1835 roku), cesarza Austrii.

Po krótkiej nauce religijnej w klasztorze salezjanów we Wiedniu, księżniczka przeszła z luteranizmu na katolicyzm i 6 stycznia 1788 roku wyszła za arcyksięcia Franciszka Habsburga (cesarza od 1792 roku).

Para miała jedną córkę - arcyksiężniczkę Luizę (Ludwikę) Marię (urodzona w 1790 roku, zmarła w 1791 roku). Elżbieta zmarła po urodzeniu córki.


Żródła:

Elżbieta Wirtemberska "w Wikipedii"

15-05-2022

03-01-2022