Gertruda Piastówna Śląska (urodzona między 1218 a 1220 rokiem, zmarł między 22 kwietnia 1244 a 25 kwietnia 1247 roku) herb

Córka Henryka II "Pobożnego" Piasta, namiestnika Wielkopolski, wielkiego księcia krakowskiego i zwierzchniego księcia Polski, księcia wrocławskiego, raciborskiego, lubuskiego i pana Marchii Łużyckiej, księcia opolskiego, księcia gnieźnieńskiego, regenta sandomierskiego, dziedzica Królestwa Polskiego, księcia śląskiego, krakowskiego i Wielkopolskiego i Anny "Błogosławionej" Przemyślidówny, córki Przemyśla Ottokara I Przemyślida, króla Czech.

Między 1230/1233 a 1244/1247 rokiem poślubiła Bolesława I Piasta (urodzony między 1209 a 1211 rokiem, zmarł zapewne w Płocku, 5 grudnia 1248 roku), księcia sandomierskiego, księcia sieradzkiego, księcia płockiego, księcia dobrzyńskiego, liwskiego i płockiego, księcia mazowieckiego, namiestnika ziemi krakowskiej.

Poślubiła Bolesław mazowieckiego. Związek małżeński pozostał bezdzietny. Po śmierci Gertrudy w 1244 roku Bolesław ożenił się trzy lata później ponownie, wybierając tym razem Anastazję, córkę księcia Aleksandra z Bełza.


Żródła:

Gertrud of Wroclaw w "The Peerage" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

05-12-2020