Jadwiga Welf (zmarła 21 grudnia 1259 roku) herb

Córka Henryka I Welfa, hrabiego Anhaltu i Irmgardy Ludowing, córki Hermana I Ludowing, landgrafa Turyngii i hrabiego Palatynatu saskiego.

Między 8 maja a 18 października 1242 roku wyszła za Bolesława II "Rogatkę, Łysego" Piasta (urodzony między 1220 roku a 1225 roku, zmarł między 26 a 31 grudnia 1278 roku), księcia wrocławskiego, wielkiego księcia krakowskiego, księcia Wielkopolski.

W Żywocie św. Jadwigi czytamy, że święta przepowiedziała żonie Rogatki, księżnicze anhalckiej, "że od męża wypadnie jej wycierpieć wiele zła". Nie jesteśmy jednak tego do końca pewni: w końcu szwagrowie z Anhalt przyszli z "kwiatem rycerstwa wschodnieniemieckiego" na pomoc Rogatce. Nie uczyniliby tego, gdyby ich krewna skarżyła się na niepoczytalnego męża. A może trzymały ją w Legnicy dzieci i ich dobro, "ięc kryła jego postępki przed niemieckimi krewnymi?

Nie wiemy też, czy wędrowała za Rogatką w jego niespokojnych po­dróżach; chyba nie. Z tego związku urodziło się ośmioro dzieci, między innymi: czterech synów i pięć córek.

Nawet żona Jadwiga miała dość wybryków męża: w końcu nawet księż­na, jak każda kobieta, potrzebuje nade wszystko poczucia bezpieczeń­stwa.

Pochowana w kościele dominikńskim w Legnicy.

Jadwiga miała z Rogatką czterech synów oraz cztery lub pięć córek:

Henryk V ""Gruby, Brzuchaty, Tłusty" (urodzony między 1245 a 1250 rokiem, zmarł 22 lutego 1296 roku), książę jaworski, książę Legnicy, książę wrocławski i brzeski, książę namysłowski i oleśnicki, , protoplasta wrocławsko-legnickiej linii Piastów śląskich, po nim potomstwo,

Bolko I "Surowy, Chwalebny, Srogi, Wielki, Zasłuzony" (urodzony pomiędzy 1252 a 1256 rokiem, zmarł 9 listopada 1301 roku), regent legnicki i wrocławski, książę jaworski, książę Lwówka, książę na Świdnicy, Ząbkowic, Strzelinie, Ziębicach, po nim potomstwo,

Bernard "Zwinny, Zręczny, Skoczek" (urodzony około 1250 roku, zmarł 11 października 1294 roku), książę jaworski, książę lwówecki, zmarł bezpotomnie,

Konrad (zmarł młodo),

Agnieszka, żonę Ulryka I, hrabiego Wirtembergii

Jadwiga (urodzona przed 1259 roku, zmarła po 1280 roku), żona Konrada II (urodzony około 1250 roku, zmarł 23 czerwca lub 21 października 1294 roku), księcia czerskiego,

Anna, ksienię klasztoru w Trzebnicy,

Katarzyna

i być może:

Elżbieta, żona: Ludwika von Hackenborn.


Tekst:

"Książęta piastowscy Śląska" - Zygmunt Boras.


Jadwiga anhalcka w "Wikipedia"

26-12-2020