Jadwiga Welf (zmarła 21 grudnia 1259 roku) herb

Córka Henryka I Welfa hrabiego Anhaltu i Irmgardy Ludowing, córki Hermana I Ludowing, landgrafa Turyngii i hrabiego Palatynatu saskiego.

Między 8 maja a 18 października 1242 roku wyszła za Bolesława II "Rogatkę, Łysego" Piasta (urodzony między 1220 roku a 1225 roku, zmarł między 26 a 31 grudnia 1278 roku) księcia wrocławskiego, wielkiego księcia krakowskiego, księcia Wielkopolski.

W Żywocie św. Jadwigi czytamy, że święta przepowiedziała żonie Rogatki, księżnicze anhalckiej, "że od męża wypadnie jej wycierpieć wiele zła". Nie jesteśmy jednak tego do końca pewni: w końcu szwagrowie z Anhalt przyszli z "kwiatem rycerstwa wschodnieniemieckiego" na pomoc Rogatce. Nie uczyniliby tego, gdyby ich krewna skarżyła się na niepoczytalnego męża. A może trzymały ją w Legnicy dzieci i ich dobro, "ięc kryła jego postępki przed niemieckimi krewnymi?

Nie wiemy też, czy wędrowała za Rogatką w jego niespokojnych po­dróżach; chyba nie. Z tego związku urodziło się ośmioro dzieci, między innymi: czterech synów: Konrad, Henryk (późniejszy Henryk V "Brzuchaty", protoplasta wrocławsko-legnickiej linii Piastów śląskich), Bolesław i Bernard "Zwinny, Skoczek". Miał też pięć córek: Agnieszkę - wyszła za Ulryka, hrabiego odległej Wir­tembergii: prawdopodobnie Rogatka nie zdołał zebrać posagu i dlatego wydał ją jak najdalej, Jadwigę - wyszła za księcia czeskiego Konrada II. Anna została ksienią w klaszto­rze Cystersek w Trzebnicy, Katarzyna i Elżbieta - wyszła za mąż za Ludwika von Hackenborn.

Nawet żona Jadwiga miała dość wybryków męża: w końcu nawet księż­na, jak każda kobieta, potrzebuje nade wszystko poczucia bezpieczeń­stwa.

Pochowana w kościele dominikńskim w Legnicy.

Jadwiga miała z Rogatką czterech synów oraz cztery lub pięć córek:

Henryk V ""Gruby, Brzuchaty, Tłusty" (urodzony między 1245 a 1250 rokiem, zmarł 22 lutego 1296 roku), książę jaworski, książę Legnicy, książę wrocławski i brzeski, książę namysłowski i oleśnicki,

Bolko I "Surowy, Chwalebny, Srogi, Wielki, Zasłuzony" (urodzony pomiędzy 1252 a 1256 rokiem, zmarł 9 listopada 1301 roku), regent legnicki i wrocławski, książę jaworski, książę Lwówka, książę na Świdnicy, Ząbkowic, Strzelinie, Ziębicach,

Bernard "Zwinny, Zręczny, Skoczek" (urodzony między 1253 a 1257 rokie, zmarł 25 kwietnia 1286 roku), książę jaworski, książę lwówecki,

Konrad (zmarł młodo),

Agnieszka, żonę Ulryka I, hrabiego Wirtembergii

Jadwiga, żona Konrada II czerskiego,

Anna, ksienię klasztoru w Trzebnicy,

Katarzyna

i być może:

Elżbieta.


Tekst:

"Książęta piastowscy Śląska" - Zygmunt Boras.


Jadwiga anhalcka w "Wikipedia"