Józef August hrabia Ostrowski herbu Korab (urodzony w Maluszynie koło Radomska 21 stycznia 1850 roku, zmarł w Maluszynie koło Radomska 20 czerwca 1923 roku)

Syn Aleksandra hrabiego Ostrowaskiego herbu Korab, prezesa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, dziedzic dóbr Maluszyn, Silniczki i innych, wsi Maluszynie Okręgu Radomskiego i Heleny hrabiny Morsztynów z Raciborska herbu Leliwa, córki Ludwika Felicjana Kajetana hrabiego Morsztyn z Raciborska herbu Leliwa.

Polski polityk konserwatywny, poseł do rosyjskiej Dumy Państwowej, członek Rady Regencyjnej od 27 października 1917 roku do 14 listopada 1918 roku.

Pochodził ze średnio zamożnej szlachty zw województwa sieradzkiego. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Szkoły Głównej w Warszawie, następnie na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Berlińskim. Ukończył Wydział Rolniczy w Halle i Hohenheim. W 1905 roku był założycielem Stronnictwa polityki Realnej. W latach 1906-1910 był posłem do rosyjskiej Rady Państwa. Od 1907 roku pełnił urząd prezesa Koła Polskiego w rosyjskiej Radzie Państwa. Od 27 października 1917 roku do 14 listopada 1918 roku był członkiem Rady Regencyjnej. Wraz z księdzem prałatem Zygmuntem Chełmickim był autorem większości orędzi publikowanych przez Radę Regencyjną. W jego mieszkaniu odbyło się przekazanie władzy wojskowej (11 listopada 1918 roku), a następnie cywilnej 14 listopada 1918 roku Józefowi Piłsudskiemu.

Na mocy Dziennika Praw z 1918 roku, nr 17, poz. 38 w Orędziu Rady Regencyjnej w przedmiocie przekazania naczelnego dowództwa wojsk polskich brygadjerowi Józefowi Piłsudskiemu, czytamy:

"Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnetrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich jej podległych Brygadjerowi Józefowi Piłsudskiemu".

Józef Ostrowski był najbardziej znanym członkiem tego rodu. Jako pierwszy został sędzią gminnym, powoływał towarzystwa rolnicze, brał udział w pracach samorządu ziemskiego i wiejskiego. Należał do elity uprzywilejowanej, gdyż poprzez kontakty z arystokracją i wyższymi urzędnikami rosyjskimi zabiegał w Petersburgu o ulgi gospodarcze dla Królestwa Polskiego i złagodzenie polityki rusyfikacyjnej. W czasie wojny nie angażował się jednak po stronie Rosji. Po zajęciu przez Niemców Warszawy, Aleksander Ostrowski brał udział w tworzeniu się Rady Narodowej. W 1918 roku została utworzona Rada Regencyjna, a jednym z jej regentów został Józef Ostrowski. Wraz z udziałem polityków Galicji i Królestwa Polskiego rozpoczęły się rokowania międzypartyjne, dotyczące powołania rządu koalicyjnego, Rady Narodowej i Konstytuanty. Przekazanie władzy wojskowej i cywilnej przez regentów Józefowi Piłsudskiemu odbyło się w mieszkaniu Józefa Ostrowskiego. To właśnie na nim kończy się linia rodu Ostrowskich herbu Korab, którzy to na siedzibę rodową wybrali Maluszyn.

Od 1896 roku właściciel dóbr Maluszyn. Był ostatnim męskim przedstawicielem maluszyńskiej linii rodu Ostrowskich. Po jego śmierci dobra ziemskie jego rodziny odziedziczyli Potoccy.


Żródła:

Józef Ostrowski "w Wikipedii"


Organizacja i zarząd dóbr Ostrowskich z Maluszyna


Dz.U. 1918 nr 17 poz. 38 w "Internetowy System Aktów Prawnych"