Małgorzata Wigérides Limburg-Luksemburg (urodzona 24 maja 1335 roku, zmarła 7 września 1349 roku) herb

Córką Karola IV Limburg-Luksemburg cesarza rzymskiego, króla Niemiec i Czech i Blanki Robertyng-Capet-Valois, córki Karola I Robertyng-Capet de France, hrabiego Valois.

Około 1345 roku poślubiła Ludwika I "Wielkiego" Robertyng-Capet-d'Anjou (urodzony 5 marca 1326 roku, zmarł w Tyrnawie z 10 na 11 września 1382 roku) króla Węgier i później króla Polski.

Urodzona 24 kwietnia 1335 roku Małgorzata była starszą z dwóch córek z pierwszego małżeństwa Karola Luksemburczyka - przyszłego króla czeskiego, niemieckiego i cesarza, a podówczas jeszcze tylko margrabiego Moraw - z Blanką de Valois.

W roku 1338 Jan Luksemburski zawarł z królem węgierskim Karolem Robertem układ o wzajemnej współpracy. Karol Robert i jego syn Ludwik zadeklarowali poparcie i pomoc dla Luksem­burgów w zamian za poparcie ich praw do korony polskiej w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego. Zawarte wówczas po­rozumienie przewidywało również ślub następcy tronu węgierskie­go Ludwika z Małgorzatą, która przybyła wkrótce na Węgry i wy­chowywała się na dworze przyszłego teścia.

Po śmierci ojca Ludwik potwierdził przyjęte w 1338 roku zobowiązania. Ustalono wówczas, że jego ślub z Małgorzatą odbędzie się po rozpoczęciu przez narzeczoną jedenastego roku życia.

Zawarte najprawdopodobniej na początku sierpnia 1345 roku małżeństwo trwało krótko: królowa zmarła w połogu 7 września 1349 roku.


Żródła:

"Małżeństwa królewskie - Jagiellonowie" - Jerzy Besala

"Poczet królów i książąt polskich" - Marek Urbański

"Poczet królowych i żon władców polskich" - Marek Urbański

"Poczet polskich królowych i księżnych" - Zbigniew Satała

"Poczet polskich królowych, księżnych i metres" - Zbigniew Satała

"Polskie królowe" - Edward Rudzki (tom. I)