Małgorzata Przemyślidówna (urodzona 21 lutego 1296 roku, zmarła 8 kwietnia 1322 roku) herb

Córka Wacława II Przemyślida króla Czech i Polski, margrabiego Moraw i Jutty (Bony) Habsburżanki, córki Rudolfa I Habsburga, króla Niemiec, księcia Austrii.

Zapewne w styczniu 1303 roku poślubiła żona Boleslawa III "Hojnego, Szczodrego" Piasta (urodzony 23 września 1291 roku, zmarł w Brzegu z 20 na 21 kwietnia 1352 roku) księcia legnickiego, brzeskiego, dziedzica korony Królestwa polskiego.

Małgorzata była ostatnim dzieckiem Wacława II i jego pierwszej żony. Imię "Małgorzata" jest nieco zagadkowe. Wprawdzie pojawiło się ono już wcześniej kilkakrotnie w rodzie Przemyślidów (takie imię no­siła córka Przemyśla Ottokara I z jego pierwszego małżeństwa z Adelajdą miśnieńską, a także dwórka jego brata, Fryderyka), iż imię Małgorzata odziedziczyła po Przemyślidównach. Wydaje się, że imię to przejęte zostało (podobnie jak imię Jan) poprzez Gutę (Juttę) z rodu Habsburgów. Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ w domu habsburskim imię to występuje niezmiernie często.

Małgorzata urodziła się w roku 1296 roku. Dworzaczek i Wegener po­dają dokładną datę jej urodzenia na 21 lutego. Grotefend ma datę nieco wcześ­niejszą - 6 luty. Niewiadomo, na czym oparli oni swoje ustalenia - nie udało się dotrzeć do żadnego źródła, które zawierałoby datę dzienną urodzin Małgorzaty. Jedynie "Kronika Zbrasławska", iż pod datą 8 kwietnia 1322 roku mówi o śmierci Małgorzaty, podaje, że w chwili śmierci nie miała ona skończonych 26 lat. Wynikałoby z tego, że urodziła się po 8 kwietnia 1296 roku, że Małgorzata urodziła się w 1296 roku, raczej nie wcześniej niż w kwietniu, wnioskować można również z daty urodzin Jana, przedostatniego dziecka Wacława i Guty (Jan urodził się 21 marca 1295 roku).

Wydana została Małgorzata za Bolesława III legnicko-brzeskiego. Jest to poświadczone przez szereg źródeł. Nie informują one jednak dokład­nie, kiedy małżeństwo zostało zawarte.

Małżeństwo miało początkowo charakter formalny z powodu zbyt młodego wieku nowożeńców (Bolesław miał 11 lat, Małgorzata niecałe 7 lat). Dopełnienie nastąpiło zapewne w latach 1308-1310.

Małgorzata nie otrzymała stosownego wiana. W 1308 roku jej mąż opanował księstwo opawskie. W maju 1311 roku Bolesław "Rozrzutny" zawarł w Ołomuńcu układ z swoim szwagrem królem czeskim Janem Luksemburskim. Na jego mocy w zamian za 8000 grzywien zwrócił księstwo opawskie Czechom i zrezygnował z posagu żony. Odpowiedni dokument wystawił Bolesław w Ołomuńcu 11 czerwca 1311 roku.

Małgorzata i Bolesław III mieli 3 synów:

Wacław I (urodzony pomiędzy 1310 a 1318 rokiem, zmarł 2 czerwca 1364 roku), książę legnicki, po nim potomstwo,

Ludwik I (urodzony między 1313 rokiem a 1321 roku, zmarł w 1398 roku między 6 a 23 grudnia), książę brzeski, po nim potomstwo,

Mikołaj (urodzony i zmarł w 1322 roku).

Kronika Zbrasławska, a za nią Kronika Franciszka Praskiego, Kro­nika Benesza i Kronika Pułkawy zapisują pod rokiem 1322, że Małgorzata "Wencezlai, regis sexti Boemie filia, Boleslai ducis Slesie de Ligniecz uxor legitima, in Grecz puerperia moritur". Kronika Zbrasławska do­kładnie podaje, że stało się to Vlidus Aprilis czyli 8 kwietnia. Identyczną datę podają Nagrobki książąt śląskich. Zmarłą wraz z jej maleńkim synkiem, Mikołajem, pochowano w klasz­torze cystersów w Zbrasławiu.


Żródła:

"GENEALOGIA PRZEMYŚLIDÓW Z PRZEŁOMU XIII I XIV WIEKU SPOKREWNIONYCH Z PIASTAMI" - Jadwiga Szymczak.


Małgorzata Przemyślidówna w "Wikipedii"

28-09-2019