Maria Ludwika Beatrycza Antonina Józefina Joanna Habsburg-Baudemont-Vaudémont-d'Este-Lotaryńska (urodzona w Monz 14 grudnia 1787 roku, zmarła w Weronie 7 kwietnia 1816 roku) herb

Córka arcyksięcia austriackiego Ferdynanda Habsburg-Baudemont-Vaudémont-d'Este-Lotaryńskiego księcia Modeny i Marii Beatryczy d'Este, córki Herkulesa III (Ercole) d'Este księcia Modeny.

W Wiedniu 6 stycznia 1808 roku poślubiła Franciszka I (II) Habsburg-Baudemont-Vaudémont-Lotaryńskiego (urodzony we Florencji 12 lutego 1768 roku, zmarł w Wiedniu 2 marca 1835 roku) cesarza Austrii.

Maria Ludwika należała do rodu Austria-Este, odgałęzienia domu Habsburgów Lotaryńskich.

W 1808 roku wyszła za mąż za owdowiałego Franciszka II, cesarza Austrii, króla Węgier i Czech. Para nie doczekała się potomstwa.

Maria Ludwika była wrogiem cesarza Napoleona Bonaparte i znajdowała się w opozycji do austriackiego ministra spraw zagranicznych - księcia Metternicha, który jej prywatną korespondencję do krewnych pokazywał jej mężowi. Kiedy Napolen został pokonany w 1815 roku, Maria Ludwika udała się z podróż do swoich stron rodzinnych w północnych Włoszech, ale zmarła w drodze na gruźlicę - w wieku zaledwie 28 lat.

Została pochowana w Krypcie Cesarskiej w Wiedniu.


Żródła:

Maria Ludwika "w Wikipedii"