Otto Habsburg-Lotaryński (Habsburg-Baudemont-Vaudemont) (Franz Josef Otto Robert Maria Anton Karl Max Heinrich Sixtus Xaver Felix Renutus Lidwig Gaetano Pius Ignazius von Habsburg-Lotharingen) (urodzony w Villa Wartholz bei Reichenau, Austria 20 listopada 1912 roku, zmarł w Pöcking über Starnberg 4 lipca 2011 roku) herb

Syn Karola I Habsburg-Lotharinge (Habsburg-Baudemont-Vaudemont), cesarza Austrio-Węgier, króla Węgeir, Czech i Zyty Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Spein-Two Sicilies-Parma, córki Eliasza Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Spein-Two Sicilies księcia Parmy i Marii Anny Habsburg-Baudemont-Vaudémont-Lotaryńskiej-Teschen.

Tytularny cesarz Austrii, cesarz Austrio-Węgier, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slavonii, Galicji, Lodomerii, Illyrii, Lombardzko-Wenecki, arcyksiąże Austrii, wielki książę Toskanii i Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Karnioli, Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Górnego i Dolnego Śląska, Modeny, Parmy i Guastalli, Oświęcimia i Zatora, Cieszyna, Friuli, Raguzy i Zary, Bar, Mediolanu i Mantui, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyrburga, Gorycji i Gradiska, książę Trentu i Brixen, margrabia Górnego i Dolnego Lausitz i Istria, hrabia Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg, pan na Tettnangu i Argen, pan Triestu, Catarro i Marchii Łużyckiej, wielki wojewoda Serbii, hrabia Burgundii, książę Brabancji, Geldrii, Limburga, Luksemburga, margrabia Namur, hrabia Arlon, Flandrii, Hainault, Holland i Zeeland oraz Walencji, pan Malines i Turnai, margrabia Montferratu, tutlarny król Neapolu i Sycylii, tytularny cesarz Rzymski Narodu Niemieckiego, tytularny cesarz Bizantyjski, tytularny król Francji, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Majorki, tytularny hrabia Roussillon, tytularny król Anglii, tytularny cesarz Rosji, tytularny król Jerozolimy i książę Acre, tytularny król Rzymski i Tesalonik od 1 kwietnia 1922 roku do 4 lipca 2011 roku. Przewodniczący europejskiego parlamentu w latach 1973-1997, od 13 do 14 stycznia 1997 roku, honorowy przewodniczący Unii Europejskiej.

W Nancy 10 maja 1951 roku poślubił Reginę Helenę Elisabeth Margaretę Wettin (Regina von Sachsen-Meiningen) (urodzona w Würzburg 6 stycznia 1925 roku, zmarła w Pöcking über Starnberg 3 lutego 2010 roku), córkę Georga Wettina księcia Saxe-Meiningen i Klary-Marii Agnes Johanny Huberty Gabrieli Josephy Elisabeth, Gräfiny von Korff gen. Schmising-Kerssenbrock, córki Antoniusa Alfreda Franziskusa Hubertusa Marii Josepha, Grafa von Korff gen. Schmising-Kerssenbrock.

Głowa Domu Habsbursko-Lotaryńskiego. Obecne oficjalne nazwisko: Dr Otto Habsburg-Lothringen (używanie "von" jako tytułu szlacheckiego jest zakazane przez austriacką konstytucję), na Węgrzech znany też jako Ottó Habsburg.