Rzepicha (Rzepka)

Wzmiankowana w Kronice Galla Anonima jako żona Piast "Kołodziej" (zmarł w Kruszwicy w 861 roku) półlegendarnego księcia Polan panujący zapewne od 842 roku do 861 roku.

Matka księcia Siemowita.

Postać Rzepichy pojawiała się w źródłach zawsze obok męża, a jej wątek nie był rozbudowywany. Samo imię ma formę zdrobniałą i pochodzi od rzepy z przyrostkiem pomniejszającym.


Żródła:

Rzepicha w "Wikipedii"