Wołodymyr Decykewycz (urodzony we Lwowie 29 grudnia 1865 roku, zmarł w Gdańsku 14 kwietnia 1949 roku)

Ukraiński działacz polityczny i społeczny, prawnik, urzędnik samorządowy, senator II, IV i V kadencji.

W latach 1906-1916 był szefem departamentu Galicji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Wiedniu. W latach 1916-1918 wiceprzewodniczący Namiestnictwa we Lwowie, w 1 listopada 1918 roku ostatni austriacki namiestnik Galicji (władzę przekazał mu generał Karl von Huyn). Senator w latach 1928-1930, 1935-1938; 1938-1939 (powołany przez prezydenta RP).

W II RP był członkiem Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie (1920-28) i członkiem Rady Przybocznej komisarza rządu na miasto Lwów, od 1927 roku radny Lwowa i ławnik miejski, od 1928 członek lwowskiego Wydziału Wojewódzkiego. W latach 1921-1925 był przewodniczącym ukraińskiego tajnego kuratorium szkolnictwa wyższego we Lwowie, wykładał również prawo na Tajnym Uniwersytecie Ukraińskim. Od 1933 roku był przewodniczącym Ukraińskiego Związku Katolickiego.

W 1938 roku był członkiem komisji mediacyjnej w Ukraińskim Zjednoczeniu Narodowo-Demokratycznym, konsolidującej dwie zwalczające się frakcje.

Popierany przez naczelne dowództwo austriackie, m.in. fakt, że po raz pierwszy od czasów autonomii w Galicji namiestnikiem został Karl von Huyn, a jego zastępcą Ukrainiec Wołodymyr Decykewycz. Przesunięty do Lwowa na czele oddziałów wojskowych i żandarmerii, składających się w większości z Ukraińców, którzy przyczynili się do usuwania Polaków z Galicji.

Po agresji ZSRR na Polskę był w końcu września 1939 roku wiceprzewodniczącym Tymczasowego Ukraińskiego Komitetu Pomocy (reprezentacji ludności ukraińskiej wobec władz sowieckich), którego sowieckie władze okupacyjne nie uznały.

Przez okres okupacji sowieckiej cały czas mieszkał we Lwowie, ale uniknął represji NKWD. W 1943 roku wyjechał z żoną ze Lwowa, zamieszkali u krewnych w Nowym Targu. W czerwcu 1945 roku w ramach akcji repatriacyjnej PUR osiedlił się w Sopocie, pisał wspomnienia.

Zmarł w Gdańsku. Pochowany na cmentarzu parafii NMP Gwiazdy Morza w Sopocie, przy ulicy Malczewskiego (kw. IV grób 119).


Żródła:

Wołodymyr Decykewycz w "Wikipedii"


Wołodymyr Decykewycz