herb rodowy książąt Lotaryngii z dynastii Baudemont-Vaudémont

Châtenois

Ród feudalny rządzący księstwem Lotaryngii w la­tach 1047-1431. Swą nazwę zawdzięcza rodzinnej do­menie położonej w Alzacji. W 1047 roku Adalbert, pierw­szy przedstawiciel dynastii rządzącej dotychczas hrabstwem Metzu, otrzymał od cesarza Henryka III księstwo Lotaryngii, odebrane zbuntowanemu Got­frydowi "Brodatemu". Brat Adalberta, Gerard I, był pierwszym dziedzicznym księciem, stając się faktycz­nym twórcą domeny (ufundował miasta Preny i Nancy). Aż do XIII wieku książęta Lotaryngii odgrywali raczej niewielką rolę. Musieli zmagać się z konfliktami wewnętrznymi, szczególnie z aspiracjami hrabiów Luksemburga i Baru, a także Vaudemont (młodszej linii dynastii, wywodzącej się od Gerarda, młodszego syna Gerarda I). Konflikty wewnątrz rodu pod koniec XII wieku doprowadziły nawet do rozbicia księstwa, zjed­noczonego za panowania Ferry'ego II (panował w latach 1206-1213). Za rządów Mateusza II (panował w latach 1220-1251) nastąpiło zbliżenie z Szampanią i wprowadzenie na terenie księstwa francuskich instytucji (bailiwatów). Upadek cesarstwa w połowie XIII wieku doprowadził do uaktywnienia się Francji na terenie Lotaryngii. Za panowania Ferry'­ego III, Lotaryngia utraciła kontrolę nad Barem ­tamtejsi hrabiowie uznali zwierzchnictwo Francji nad ziemiami położonymi na zachód od Mozeli. Od XIV wieku umocnił się profrancuski kierunek polityki książąt Lotaryngii. Karol II (panował w latach 1390-1431) wychowywał się na dworze francuskim, brał udział w wojnie stu­letniej po stronie Francji (walczył pod Azincourt, otrzymał nawet tytuł konetabla). W 1420 roku wydał swą córkę Izabelę za Rene I "Dobrego", przedstawiciela an­degaweńskiej linii Walezjuszy, który w 1430 roku został księciem Baru. Wraz ze śmiercią Karola II władzę w księstwie przejęła dynastia andegaweńska, choć jej prawa kwestionowała młodsza linia dynastii Châtenois, dynastia Vaudemont (druga dynastia Vaude­mont, wywodząca się od Ferry'ego, brata Karola II Vaudemont).


Żródła:

"Słownik dynastii Europy" - pod redakcją Józefa Dobosza i Macieja Serwańskiego