Zasławscy herbu Ostrogski - ród kniaziowski (książęcy), biorący swe nazwisko od Zasławia na Wołyniu, a pochodzący od dynastii Rurykowiczów i ich linii panującej nad księstwem pińsko-turowskim.

Na pamiątkę wspólnego pochodzenia z Ostrogskimi używali także nazwiska Zasławscy-Ostrogscy. Po odziedziczeniu ordynacji ostrogskiej jeden z najpotężniejszych rodów magnackich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wymarły w na początku XVIII wieku.

Zasławski herbu Pogoń litewska - protoplastą był Jawnuta, syn wielkiego księcia litewskigo Gedymina, jego potomkowie brali od swego działu Zasławia lub Izasławia tytuł książąt Zasławskich lub Izasławskich, lecz w 1499 roku, odziedziczywszy po kądzieli księstwo mścisławskie, przybrali od niego nazwisko - Msisławscy, a w 1527 roku wyemigrowawszy do państw moskiewskich, wymarli w początkach XVII wieku.


Żródła:

Zasławscy w "Wikipedii"


Zasławscy


Polskie rody książęce w "Wikipedii"


Rody senatorskie