herb Bejnart I

Inna naywa: Beynart I

Polski herb szlachecki.

Blazon: W polu czerwonym krokiew srebrna, a na niej dwie takież belki, z których górna mniejsza. Klejnot: Ogon pawi.

Najwcześniejsze wzmianki: Autograf z 1568 roku.

Herbowni: Bejnart, Beynart.

herb Bejnart II

herb Bejnart II wg Tadeusza Gajla za Niesieckim i Kojałowiczem

Blazon: W polu czerwonym łękawica srebrna, której środkowa krokiew przeszyta u szczytu dwoma takimiż strzałami, górną w lewo, dolną w prawo. Klejnot: Trzy pióra strusie.

herb Bejnart II wg Alfreda Znamierowskiego

Alfred Znamierowski podaje: dwie strzały leżące na łękawicy.

herb Bejrnat III

wg Wikipedii

wg "CLENODIUM"

Blazon: W polu czerwonym łękawica srebrna, której boczne krokwie przeszyte prawa takąż strzałą w skos lewy w górę, lewa takąż strzałą w skos w dół. Klejnot: Trzy pióra strusie.

Herbowni herbów: Bejnart, Beynart.


Żródła:

Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


herb Bejnart II w "Wikipedii"


Herby Polskie


Herby szlachty polskiej


herb Bejnart III w "Wikipedii"