herb Czarnicki

Inna nazwa: Czarnecki, Łabanka-Czarnicki, Łubanka-Czarnicki, Leliwa odmienny

Kaszubski herb szlachecki, według Przemysława Pragerta i Zbigniewa Leszczyca odmiana herbu Leliwa.

Herb występował przynajmniej w dwóch wariantach. Opisy z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego:

herb Czarnicki

Blazon: W polu błękitnym półksiężyc z twarzą złoty, nad nim takaż gwiazda, a nad nią dwie lilie srebrne w pas. Klejnotu, hełmu, korony, labrów brak.

herb Czarnicki odmienny

Inna nazwa: Czarnecki, Leliwa odmienny

Blazon: Gwiazdy są trzy, w pas, półksiężyc srebrny, nad tarczą korona szlachecka.

Najwcześniejsze wzmianki: Wariant podstawowy wymieniany przez Ledebura (Adelslexikon der preussichen Monarchie von...), Żernickiego (Der polnische Adel) i Leszczyca (Herby szlachty polskiej). Odmiana znana z Nowego Siebmachera.

Herbowni: Czarnicki (Czarnecki). Rodzinę notowano też z przydomkami Bogusz, Krzątka (Rzątka, Rątki), Kot, Łabanka (Labanka, Łubanka), Żaba.

Herb z księżycem, gwiazdami i liliami miał przynależeć Łabankom-Czarnickim. Niewykluczone, że pochodzi on od herbu Łebińskich z Łebna, w którym lilie są naturalne, wyrastające z księżyca.


Żródła:

herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej


herby szlachty polskiej


herb szlachty pruskiej


herb Czarnicki w "Wikipedii"