herb Demryc I

Inna nazwa: Temritz, Demritz cz. Leliwa odm.

Śląski i górnołużycki herb szlachecki. Podstawowy wariant herbu (Demryc I) określony został przez Juliusza Karola Ostrowskiego jako odmiana herbu Leliwa, warianty II i III uznawane przez niektórych heraldyków niemieckich za odmianę herbu Drzewica.

Blazon:

Juliusz Karol Ostrowski wymienia trzy warianty tego herbu (blazonowane zostały tylko dwa pierwsze, wariant trzeci przedstawiony tylko w formie wizerunku):

W polu błękitnym między rogami złotego półksiężyca złota sześciopromienna gwiazda. Nad hełmem w koronie między dwiema chorągwiami w błękitne i srebrne poprzeczne pasy trzy pióra strusie złote między błękitnymi. Labry błękitne podbite złotem.

herb Demryc II

Inna nazwa: Demritz, Leliwa odmiana Demryc, Temritz

Blazon: W polu błękitnym nad i pod półksiężycem złotym rogami do góry - sześciopromienna gwiazda złota. Nad hełmem w koronie ręka zbrojna z mieczem. Labry błękitne podbite złotem.

herb Demryc III

Blazon: W polu błękitnym nad i pod półksiężycem złotym rogami do góry - sześciopromienna gwiazda złota. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie złote między błękitnymi. Labry błękitne podbite złotem.

Wariant I wspominany także przez Hefnera.

Najwcześniejsze wzmianki: Według Ostrowskiego herb rodziny polskiego pochodzenia na Śląsku.

Rodzina Demritz: Według Ernsta Heinricha Kneschke stary śląski i górnołużycki ród szlachecki, który miał zaliczać się do Leliwitów. Z rodziny tej wymienia on Radslausa Demritza (Radosława Demritza) w roku 1287 przy księciu wrocławskim Henryku IV "Probusie". Andreas von Demritz miał być żonaty w 1530 roku z jedną z von Blanckensteinów, a Christoph von Temritz w roku 1626 roku miał być właścicielem dóbr rycerskich Stäbchen w świdnickiem. W Górnych Łużycach, w których leżały dobra Temritz, Temmritz koło Budziszyna, rodzina ta miała pisać się głównie z Diehsa w powiecie Görlitz. W rękach rodziny znajdować się miało także Colmen i Oelsa (1592), Heinewalde koło Żytawy (1684). Na początku XVIII wieku ród miał wygasnąć w Łużycach (ostatnia wzmianka w 1714 roku).

Herbowni:

Jedna rodzina herbownych (herb własny): Daemritz, Demryc, Demritz, Temritz, Themritz.


Żródła:

herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej


herby szlachty polskiej


herb szlachty pruskiej


herb Demryc w "Wikipedii"