herb Dorpowski

Blazon: Według Ostrowskiego: Na tarczy ściętej w polach błękitnych w I-szym krzyż czarny równoramienny z kliniasto wciętymi końcami ramion, w II-gim - nad złotym półksiężycem srebrna gwiazda. Nad hełmem w koronie pięć piór strusich.

herb Dorpowski II

Blazon: Według Uruskiego: I-sze pole miało być białe, gwiazda - złota, a w klejnocie miało być siedem piór strusich.

Najwcześniejsze wzmianki: Podług Ostrowskiego odmiana przysługiwała rodzinie Kronickich z Dorpowa w Prusach Zachodnich i na Kujawach. Uruski dodaje, że w XVI wieku Andrzej Kronicki miał zaślubić Dorpowską herbu Junosza, ostatnią dziedziczkę na Dorposzu, miał wtedy wziąć jej nazwisko zachowawszy swój herb. Dorpowscy herbu Leliwa odm. (a właściwie Kroniccy) mieli być wspólnego pochodzenia z Wojanowskimi, Dąbrowskimi i Czapskimi.

Herbowni: Dorpowski, Kronicki.


Żródła:

herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej


herby szlachty polskiej


herb szlachty pruskiej


herb Dorpowski w "Wikipedii"