herb Eygird

Blazon: W polu czerwonym, na mieczu srebrnym łękawica. Klejnot: trzy pióra strusie.

Alfred Znamierowski podaje w opisie: krzyż zamiast miecza.

Ejgirda I

Ryszard Jurzak podaje dla W polu czerwonym, z mieczem srebrnym pod łękawicą. Klejnot: trzy pióra strusie..

Ejgird II

Blazon: W polu czerwonym, na łękawicy srebrnej miecz. Klejnot: trzy pióra strusie.

Herbowni: Ejgird, Eygird, Ejgierd, Ejgerd, Eygird.

Niektóre opracowania podają nazwiska: Ejgiert, Ejgirt, Eygirt. Wymiana litery "d" na "t" nastąpiła u niektórych autorów w XIX wieku i jest uznawana za błąd. Podobnie jest przy zamianie "d" na "t" w nazwie herbu.

Z nich: Jan Ejgird (Ejgirdowicz) cytowany w Metryce WXL z 1528 roku, inaczej zwanej Rejestr Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1528 roku, pieczętował się herbem Ejgird II. Wiadomości o rodzie i herbie znajdziemy w Herbarzu szlachty polskiej T.3, napisanym przez Seweryna Uruskiego, wydanym w 1906 roku.

herb Oderski Baron

Inna nazwa: odmiana Gryf


Żródła:

Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


herb Ejgird w "Wikipedii"


Herby Polskie


Herby szlachty polskiej