wg Wikipedii

wg "CLENODIUM"

herb Jezierza

Blazon: W polu czerwonym na złotym krzyżu kawalerskim kruk z pierścieniem złotym w dziobie. Klejnot: trzy pióra strusie.

Legendy: Jak podaje Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego: Ten herb miał z sobą do Polski przynieść Willibaldus Francuz, arcybiskup pierwszy Gnieźnieński, ten wstąpił na tę katedrę w roku 966. Siedząc na niej lat cztery, żyć przestał w roku 970.

Najwcześniejsze wzmianki: W 1408 roku [Semkowicz, Wywody szlachectwa ...]. Przedstawienia występują w herbarzu Lyncenich i herbarzu z Bergshammar. Nazwa prawie napewno wywodzi się z określenia topograficznego.

Herbowni: Bietkowski, Bogusławski, Czarny, Ćwikłowski, Drozdowski, Drzymalski, Galczewski, Gałczewski, Gronostajski, Gutowski, Jezierski, Jezierza, Jezierzański, Jerzyński, Łojewski, Niemierza, Niemierzycki, Niemira, Niewmierzycki, Sczyciński, Szczycieński, Szczyciński, Sztejner, Szteyner, Szymanowski, Tołpych, Tołpyżyński, Trasiński, Zawadzki, Żelazko, Żelazo, Żelazowski.

Odmiany herbu:

herb Jezierza II

Herbowni: Zajączkowski.


Żródła:

herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej


herby szlachty polskiej


herb szlachty pruskiej


herb Jezierza w "Wikipedii"


herb Jezierza