herb Kopeć

Inna nazwa: Koppet.

Polski herb szlachecki, używany przez rodzinę osiadłą na Śląsku, odmiana herbu Leliwa.

Blazon: Juliusz Karol Ostrowski podstawową odmianę (nazwaną przez niego Kopeć I): W polu błękitnym między rogami srebrnego półksiężyca - sześciopromienna gwiazda srebrna. Nad hełmem w koronie gwiazda. Labry błękitne podbite srebrem.

Herbowni: Kopec, Kopeć, Koppet.

herb Kopeć II

Blazon: Juliusz Karol Ostrowski podstawową odmianę (nazwaną przez niego Kopeć II): W polu błękitnym między rogami srebrnego półksiężyca - pięciopromienna gwiazda srebrna, dwoma dolnymi promieniami zachodząca na krawędź środkową półksiężyca. Nad hełmem w koronie pięciopromienna gwiazda.

herb Kopeć III

Blazon: Juliusz Karol Ostrowski podstawową odmianę (nazwaną przez niego Kopeć III): W polu czerwonym między rogami złotego półksiężyca - sześciopromienna gwiazda złota. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie: złote między czerwonymi. Labry czerwone podbite złotem.


Żródła:

herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


herb Kopeć w "Wikipedii"


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej