podstawowa forma herbu

wg Wikipedii

wg Czechowskiego

herb Korwin

Inna nazwa: Corvus, Corvinus, Corvin, Bujno.

Blazon: W polu czerwonym - na pniu naturalnym, odciętym, w poprzek leżącym o dwóch sękach do góry i dwóch do dołu - kruk czarny w lewo z pierścieniem złotym w dziobie. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie.

Herb z okresu Dynastii Piastów. Rok powstania 1079-1138.

Herb pochodzi z Węgier.

Rozpowszechniony w ziemiach: krakowskiej, sandomierskiej.

Legenda herbowa: Według legendy herbowej, prezentującej sarmacką genealogię, protoplastą rodu miał być patrycjusz rzymski Marek Waleriusz Messala Korwinus.

Do Polski przyniesiony dobrze przed rokiem 1224. bo już w tym roku Wawrzęta Korwin herb swój na Ślepowrona zamienił, co znać z listu Konrada książęcia Mazowieckiego w tym czasie danym. Że zaś wielkie jest podobieństwo tego herbu do herbu Ślepowron, dla tego niektórzy Korwin Ślepowronem zowią, i Ślepowron Korwinem. Wizerunek herbu Korwin znajduje się na płycie nagrobnej Łukasza Noskowskiego (Łukasz z Noskowa) (zmarł w 1532 roku) w kościele Mariackim w Krakowie. Wizerunek Kruka pojawił się na pieczęci miejskiej miasta 17 marca 1490 roku - kruk siedzący na srebrnej gałęzi to godło rodu Korwinów, którzy panowali w Głogowie. W XV wieku herb podarowali miastu.

Herbowni: (razem rodzin: 90) Abramik, Bachowski, Bagiński, Barański, Baszucki, Benkowski, Berengowicz, Bieńkowski, Bierzyński, Bieżyński, Binkowski, Boczkowski, Botowic, Botowicz, Bronicki, Bujalski, Bujnowski, Bunkowski, Buynowski, Cetnerski, Chłędowski, Chromecki, Chrzanowski, Chyczewski, Czarnolaski, Czopowski, Dabkowicz, Dalkowicz, Danisewicz, Danisiewicz, Dmochowski, Dobkiewicz, Doliński, Drozdowski-Meloch, Droziński, Dudorowicz, Dudrewicz, Dunaj, Dworakowski, Dzbański, Dzięcielski, Filiborn, Gacki, Gadzki, Gącki, Gąsiorowski, Gęsicki, Ginwił, Ginwiłł, Ginwiłłowicz, Gładyszewski, Gosiewski, Gronostajski, Grosman, Grozmani, Grudzina, Gutowski, Haraziński, Hollo, Hrudzina, Jachimowicz, Jagodyński, Jagodziński, Jagusiński, Jagużyński, Jahodyński, Jahołkowski, Jakimowicz, Jastrzębski, Jaszewski, Jawdyński, Kaftanowski, Kalinowski, Kamianowski, Kamiański, Kaminowski, Kamionowski, Karłowicz, Kilarski, Kirbut, Klimowski, Kłosieński, Kłosiński, Kochanowicz, Kochanowski, Kojrowicz, Komar, Komoński, Korotkiewicz, Krukowski, Korwin, Korwin-Krukowski, Korwin-Piotrowski, Kosakowski, Kossakowski, Kossenda, Kostecki, Koszulko, Koyrowicz, Kozniecki, Krasiński, Kręczow, Krompach, Kropiwnicki, Kruczaj, Kruczkowski, Kruk, Krukowicz, Krukowski, Krupicki, Kunachowicz, Kurkowski, Lipczyński, Lisowski, Lissowski, Losniewski, Lutostański, Łośniewski, Maleczyński, Malenczyński, Maliszkiewicz, Małaciewski, Małaczeński, Małaczewski, Małaczyński, Małęczyński, Metelski, Michalski, Mietelski, Milewski, Młodnicki, Moczulski, Moczydłowski, Morzkowski, Mroczkowski,Mikke, Niskiewicz, Nowicki, Odelski, Odolski, Olszewski, Pannenko, Pawłowski, Pczycki, Perkowski, Pieślak, Piotrowski, Pluszczewski, Pluszczowski, Pluta, Pluto, Płuszczewski, Podgurski, Podrez, Polski, Prendowski, Prędowski, Proniewicz, Proniewski, Przełomiński, Przyłuski, Ptuszczewski, Pusz, Roszkowski, Sakiewicz, Sakowicz, Sarnewicz, Seredyński, Skirwin, Słobodziński, Smolak, Sobierajski, Sobolewski, Sołkowski, Sozański, Starzyński, Sujkowski, Surwiłło, Suykowski, Szawroński, Szawrowski, Szczefanowicz, Szuwalski, Szwaroński, Szwedowicz, Szwedowski, Świderski-Bałaszewicz, Tołokiewicz, Topczewski, Truskolaski, Truskolawski, Truskoleśny, Upnicki, Wakar, Wałejko, Wasilowski, Wasiłowski, Wendrychowski, Wędrychowski, Wierzbicki, Wojszyński, Wolimer, Wolmer, Wołejko, Wołk, Womer, Woronowicz, Woronowski, Wronowicz, Wróblewski, Wyszkowski, Wyżewski, Wzderski, Zaniwicki, Zawistowski, Zbożniakiewicz, Zienkowski, Żarnowiecki, Żorawski, Żórawski, Żyliński.

Herbowni: dodatkowe nazwiska: według Ornatowskiego: Filleborne, Lipowicz: Lipowicz; wdług Jurzaka: Prędkowski, Szymanowski; według Wiktora Wittyg: Raab, Serdyński; według leksykonu herbu Korwin: Terajewicz, Terajowicz, Noskowski z Noskowa

Herbowni: nazwiska nieuźródłowione: Kiernożycki, Kłopotowski, Korwin-Mikke, Szwedkowski.

Odmiany herbu:

Herb Korwin II i Korwin III to warianty graficzne podstawowego herbu Korwin, nie ma dla nich osobnych list herbownych.

herb Bieńkowski

Blazon: W polu srebrnym na gałęzi czerwonej stoi kruk czarny z pierścieniem złotym w dziobie. W klejnocie nad hełmem w koronie pawi ogon, a na nim taki sam kruk.

Najwcześniejsze wzmianki: Nadany w 1676 roku Janowi Bieńkowskiemu.

Herbowni: Bieńkowski.

herb Chrzanowski

Herbowni: Chrzanowski.

herb Gosiewski

(Nie ma pewności, czy jest to odmiana herbu Korwin czy herbu Ślepowron.

herb Graf von Jaguschinski

Najwcześniejsze wzmianki: W 1731 roku otrzymał hrabiowski tytuł rosyjski (niem. Graf Jaguschinski).

Herbowni: Zgermanizowane nazwiska: Graf von Jagufchinfki, być może Jagodyński, Jagodziński, Jagusiński, Jagużyński vel Jahodyński.

herb Kaftanowski

Herbowni: Kaftanowski.

herb Korwin II

Blazon: Odwracanie figur częstym jest objawem w heraldyce naszej, nie trzymającej się ściśle ogólnych zasad Zachodzie przestrzeganych; znajdujemy też Korwina odwróconego w lewo, ale i w prawo. Niesiecki sam o tem wspomina.

Herbowni: bez weryfikacji: Piotrowski, Korwin-Piotrowski.

herb Korwin III

Blazon: W polu czerwonem - na ociętym pniu o dwu sękach z każdej strony, w poprzek leżącym - kruk czarny z pierścieniem złotym w dziobie. Nad hełmen w koronie taki sam kruk z pierścieniem.

Wspólność klejnotu nad hełmem uwidocznia pokrewieństwo tej odmiany z herbem Ślepowron.

herb Korwin odmiana

Najwcześniejsze wzmianki: wymieniony przez Zygmunta Glogera w Encylopedii staropolskiej.

herb Lisowski

Herbowni: Lisowski vel Lissowski.

herb Lisowski

Herbowni: Lissowski.

herb Materna

Blazon: W błękitnym polu, zielona gałązka oliwna, o pięciu liściach, na niej kruk w prawą obrócony stronę, ze złotym pierścieniem w prawej wzniesionej łapie. W klejnocie pięć piór strusich. Labry zdobiące herb błękitne podbite srebrem.

Najwcześniejsze wzmianki: Istnieją wzmianki z 1544 roku wspominające testament Macieja Materny sygnowany tym herbem.

Herbowni: Macerna, Materna.

herb Michalski

Herbowni: Michalski.

herb Sakowicz

Herbowni: Dyrmejtowicz, Sakowicz.

herb Terajewicz

Herbowni: Terajewicz, Terajowicz.

herb Wendrychowski

Herbowni: Wendrychowski, Wędrychowski.

Istnieją herby nawiązujące merytorycznie do Korwina, których jednak nie sklasyfikowano w herbarzach jako odmiany:

Herby powiązane ze Korwinem:

herb Karaczyński

Herbowni: Karaczyński.

herb Korwin-Gałczewski

Herbowni: Korwin-Gałczewski.

herb Korwin-Krukowski

Herbowni: Korwin-Krukowski.

herb Przykorwin

Blazon: Na tarczy obramowanej złotem ściętej, w polu górnem błękitnem - na sękatym pniu leżącym - kruk z pierścieniem w dziobie, w dolnem zaś czerwonym - głowa zwierzęca ze strzałą żeleźcem do góry prawo-ukośnie w pysku. Nad hełmem w koronie - trzy pióra strusie.

Herbowni: Joachimowicz.


Żródła:

Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herbarz Polski


herb Korwin w "Wikipedii"


Herbarz Polski