forma pierwotna herbu

wg Czechowskiego

wg Wikipedii

herb Krzywda

Blazon: W polu błękitnym podkowa srebrna ocelami w dół zwrócona. W środku niej krzyż kawalerski złoty. Na niej umieszczony krzyż kawalerski złoty bez prawego ramienia. W klejnocie nad hełmem w koronie trzy pióra strusie.

Legenda herbowa: Herb nawiązuje do rodowej legendy mówiącej o tym jak jeden z Lubiczów brata przy podziale ojcowizny zabił lub skrzywdził.

Najwcześniejsze wzmianki: Brak średniowiecznych zapisek i pieczęci. Nie znają go Paprocki i Długosz. Herb powstał przypuszczalnie w XVI stuleciu jako mutacja herbu Lubicz. Najbardziej rozpowszechniony na Mazowszu, Litwie i w Prusach. Występuje również na Podkarpaciu (daw. rzeszowskie) na obszarach Weryni, Kolbuszowej i Lipnicy.

Herbowni: Najpełniejszą listę herbownych stworzył Tadeusz Gajl w Herbarzu polskim od średniowiecza do XX wieku z 2007 roku. Lista zawiera 111 nazwisk:

Antoszewicz, Antuszewicz, Augustowicz, Bajkowski, Baykowski, Bejdo, Beyd, Białojezierski, Bogucki, Bogumiłł, Bogusławski, Bohumił, Borkowski, Chmara, Chmura, Chrząstkowski, Chrząstowski, Czarnocki, Dajnowski, Dalkiewicz, Danowski, Daynowski, Dembowicz, Dinowski, Dobrowolski, Dorożyński, Duńczewski, Gałązkowski, Garliński, Gawryłkowicz, Gawryłowicz, Gilewicz, Gorliński, Goski, Grochowski, Grodecki, Hawryłkiewicz, Huściło, Kierzkowski, Kieszkowski, Kiszkowski, Kobyliński, Koiszewski, Koiszowski, Kozikowski, Kruszyński, Ksieniewicz, Kudrycki, Kudrzycki, Kulczycki, Lazowski, Listopacki, Listopadzki, Łapa, Łappa, Łazeński, Łazewski, Łaziński, Łazowski, Łoziński, Łozowski, Maciorkowski, Milik, Moniuszko, Muczyński, Nahojewski, Nahojowski, Nahujewski, Niewęgłowski, Obniski, Panasiewicz, Pisulski, Pluto, Pogorzelski, Poleski, Polewski, Ragniewicz, Ratyński, Rojek, Rzewuski, Sankowski, Santecki, Santocki, Sańkowski, Sienicki, Siennicki, Siękowski, Soczycki, Soszycki, Soszyński, Stankiewicz, Suchodolski, Szańkowski, Szarkiewicz, Szarkowski, Szczubielski, Ślaski, Święcicki, Tarasewicz, Tarasowicz, Trzciński, Tubielewicz, Tubilewicz, Węglowski, Węgłowski, Wróblewski, Zazuliński, Zgorzelski, Znamięcki, Znaniecki, Żnajedzki.

Odmiany herbu:

herb Chrząstowski

Herbowni: Chrząstowski.

herb Krzywda II

herb Rzewuski Hrabia

Herbowni: hrabiowie Rzewuscy.

Z nich: Kazimierz (urodzony w 1750 roku, zmarł w 1820 roku) otrzymał 21 kwietnia 1819 roku od cesarza Franciszka I dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii, który wygasł wraz z jego śmiercią.

Herbowni: hrabiowie Rzewuscy.

Z nich: rodzeństwo Henryk (urodzony w 1791 roku, zmarł w 1866 roku), Karolina Rozalia (urodzona w 1795 roku, zmarła w 1885 roku), Ewelina (urodzona między 1803 a 1804 rokiem, zmarła w 1882 roku), Adam (urodzona między 1804 a 1805 rokiem, zmarła w 1888 roku), Aleksandra Alina (zmarła w 1878 roku), Paulina (urodzona w 1808 roku, zmarła w 1866) i Ernest (urodzony w 1812 roku, zmarł w 1862 roku) oraz ich kuzyn Florian otrzymali 18 listopada 1856 roku (dyplom z 16 grudnia 1875 roku) od cara Aleksandra II potwierdzenie tytułu w Rosji, Leons (Leon) Ludwik (urodzony w 1808 roku, zmarł w 1869 roku) otrzymał 15 lipca 1847 roku od cesarza Ferdynanda I potwierdzenie tytułu w Galicji.

Najwcześniejsze wzmianki: Polski ród magnacki. Rodzina Rzewuskich występuje w dziejach polskich dopiero w drugiej połowie XVII wieku. Pierwotnie ród ich (drobna szlachta) nosił przydomek Beydo. Pochodzili z okolic Łosic na Podlasiu ze wsi Bejdy (dawna nazwa Beydy), gminy Olszanka, Starych Rzewusk, gminy Przesmyki i Zawad (dawna nazwa Rzewuski-Zawady), gminy Przesmyki.

herb Święcicki

Herbowni: Święcicki.


Żródła:

herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


herb Krzywda w "Wikipedii"