herb Kummer

Inna nazwa: Kummer II

Niemiecki herb szlachecki, według niektórych niemieckich heraldyków (Ledebur, Kneschke) wywodzący się od herbu Leliwa.

Blazon: W polu błękitnym poprzeczna srebrna belka; nad belką - półksiężyc złoty rogami do góry a nad nim takaż gwiazda (herb Leliwa); pod belką - dwie złote gwiazdy obok siebie. Klejnot: nad hełmem w koronie między dwoma zielonymi gałązkami palmowymi zbrojna ręka trzymająca gałąź palmową. Labry niebiesko-złote.

Według Ledebura klejnot wygląda inaczej: nad hełmem w koronie ręka zbrojna trzymająca strzałę.

Najwcześniejsze wzmianki: Herb rodziny szlacheckiej w Wielkim Księstwie Poznańskim. Herb otrzymali w nobilitacji 10 października 1837 roku od króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III: Gustav Kummer - porucznik w 9 regimencie huzarów i Ferdinand Kummer - porucznik z 18 regimentu piechoty.

Z tej rodziny Ferdinand von Kummer w 1857 roku mojor w sztabie generalnym Gardekorps Królewskiej Pruskiej Armii.

Herbowni: Herb ten był herbem własnym, więc przysługiwał tylko jednemu rodowi herbownych: von Kummer.


Żródła:

herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej


herby szlachty polskiej


herb szlachty pruskiej


herb Kummer w "Wikipedii"