wg Wikipedii

wg "CLENODIUM"

herb Kurcz

Herb występował w kilku wariantach i jak Niesiecki podaje - herb niby Kościesza:

Blazon: W polu czerwonem srebrna litera T wywrócona, rozdarta i pod rozdarciem przekryżowana; z lewej jej strony półksiężyc złoty rogami w prawo, z prawej gwiazda złota sześciopromienna. Klejnot: trzy pióra strusie.

Herbowni: Bielski, Brzeski, Bułyha, Bułykabułat, Bułyha-Kurcewicz, Kniaź, Koryatowicz-Kurcewicz, Kurcewicz, Kurcz, Kurczewicz, Mazepa-Koledyński, Mazepa-Kołodyński, Opnowicz, Opanowicz, Oponowicz, Taras.

Według W. Wittyga istniały trzy odmieny herba Kurcz trzech gałęzi rodziny kniaziowskiej Kurcewiczów. Według J. Ostrowskiego istniały kniaziowska odmiana herba Kurcz z Pogoniej litewskiej i z mitrą książęcą (cz. Koryatowicz-Kurcewicz książę albo Pogoń litewska odm.) i kniaziowska odmiana herba hetmana Mazepy-Koledyńskiego z mitrą książęcą (cz. Mazepa I).

Odmiany herbu:

herb Kurcz Mazepy

Inna nazwa: Kołodyn albo Mazepa II według J. Ostrowskiego.

Blazon: W polu czerwonem między dwoma półksiężycami złotymi rogami do siebie srebrna litera T wywrócona, rozdarta i pod rozdarciem przekryżowana. Klejnot: trzy pióra strusie.

Herbowni: Mazepa.

Znani herbowni:

Michał Kurcewicz, książę, siędzią włodzimierski w 1554 roku, w 1569 roku podpisał akt na wcielenie Wołynia do Korony.

Dymitr Kurcewicz-Bułyha, książę, w 1569 roku podpisał akt na wcielenie Wołynia do Korony, w 1572 roku ma sprawę z kniazem Kurbskiem o zabójstwie służącego, podstarosta białocerkiewski (zmarł w 1596 roku).

Stefan Mazepa, podczaszy czernichowski od 1629 roku, ojciec hetmana.

Iwan Mazepa, dworzanin królewski od 1662 roku, z generalnego esauła hetman kazaków ukraińskich od 1687 roku (zmarł w 1709 roku).

herb książę Kurcewicz

Najwcześniejszde wzmianki: Odmiana herbu przysługująca książętom Kurcewiczom oraz Buremskim, pochodzącym prawdopodobnie od wnuka wielkiego księcia litewskiego Giedymina, księcia pińskiego Wasyla Narymuntowicza (urodzony przed 1330 rokiem, zmarł po 1392 roku).

Znani herbowni:

Iwan (cz. Job) Kurcewicz, w zakonie Ezechiel, książę, podstarosta czerkaski od 1601 roku, a białocerkiewski od 1609 roku, igumen Trachtemirowski, a potem Dermański, władyka (biskup) włodzimierski od 1621 roku, władyka (arcybiskup) suzdalski od 1625 roku (na Moskwie) (zmarł w 1626 roku [cz. 1642 roku]).


Żródła:

Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herbarz Polski


Herbarz Polski


herb Kurcz w "Wikipedii"