herb Lostin

Inna nazwa: Lastke, Loske, Losthin, Lostke, Leliwa odmienny

Kaszubski herb szlachecki, według Przemysława Pragerta odmiana herbu Leliwa.

Blazon: Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu błękitnym półksiężyc srebrny z twarzą (okiem w lewo), nad którym gwiazda złota. Klejnot: nad hełmem bez korony gwiazda złota. Labry błękitne, podbite srebrem.

Najwcześniejsze wzmianki: Herb wymieniany po raz pierwszy na mapie Pomorza Lubinusa z roku 1618. Kolejni autorzy, którzy go wymieniają to Bagmihl (Pommershes Wappenbuch), Ledebur (Adelslexikon der preussiche Monarchie von...), Żernicki (Die polnischen Stamwappen, Der polnische Adel) oraz Seweryn Uruski (Rodzina. Herbarz szlachty polskiej).

Rodzina Lostin: Drobnoszlachecka rodzina o nazwisku niegniazdowym, wywodząca się z ziemi słupskiej. Wymieniani od końca XVI wieku. Wzmianki pochodzą z lat 1575, 1601 (Lossgen), 1618 (Loisteken) i dotyczą praw rodziny do części wsi Wargowo. Kolejne wzmianki pochodzą z lat 1680 (Georg Ewald von Lostin), z roku 1743 (Ernst Friedrich von Losthin), z roku 1744 (Franz Jakob von Lostin), z roku 1805 (Wilhelm Gneomar i Michael Heinrich von Losthin). Ten ostatni, wsławiony wojskowy i patriota, zmarły w 1839 roku, był ostatnim męskim potomkiem rodu. Ród wygasł w 1848 roku wraz ze śmiercią wdowy nazwiskiem Tietz z domu von Lostin. Rodzina służyła licznie w armii pruskiej. Nieokreślony major Losthin (być może Michael Heinrich albo Wilhelm Dneomar) został pobity w potyczce pod Szczawnem koło Wałbrzycha przez oddział polskich legionistów wracający w 1807 roku z Włoch do kraju. Oddział Losthina miał ponaddwukrotną przewagę liczebną. Z powodu podobieństwa herbów, możliwe jest pokrewieństwo Lostinów z Małszyckimi, Wargowskimi i Piotrochami.

Herbowni: Lastke, Loistek, Lostin, Loske, Losken, Lossgen, Losthin, Lostke.


Żródła:

herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej


herby szlachty polskiej


herb szlachty pruskiej


herb Lostin w "Wikipedii"