wg Wikipedii

wg "CLENODIUM"

herb Murdelio

Polski herb szlachecki, przyniesiony z Chorwacji.

Blazon: wg Bartosza Paprockiego przedstawiony w Herbarzu rycerstwa polskiego: W polu czerwonym miesiąca żółtego i krzyża, pod spodkiem gwiazdy. Warto zwrócić uwagę na błąd rytownika, powielany w późniejszych herbarzach, który przedstawił gryfa w klejnocie zwróconego w lewo.

Opis zgodny z zasadami współczesnego blazonowania, zaproponowanymi przez Alfreda Znamierowskiego brzmi następująco: W polu czerwonym, pod półksiężycem z zaćwieczonym krzyżem łacińskim złotym, takaż gwiazda. Klejnot: Pół gryfa srebrnego, o orężu złotym. Labry: Czerwone, podbite złotem.

Najwcześniejsze wzmianki: Pierwszą wzmiankę pisaną oraz ikonograficzną znaleźć można w Herbach rycerstwa polskiego Paprockiego. Według niego, herb został przyniesiony z Chorwacji w XV wieku, przez Jerzego Murdelio, przezwanego od ojczyzny (Kroacja), "Karwatem". Rycerz miał wspomóc króla polskiego w wojnie z Zakonem, co pozwala ustalić rok jego przybycia na okolice 1450 roku.

Herbowni: Najpełniejszą listę herbownych stworzył Tadeusz Gajl w Herbarzu polskim od średniowiecza do XX wieku z 2007 roku. Lista zawiera 35 nazwisk: Brasewicz, Brasiejewicz, Dyniatyński, Kagiel, Karwat, Kimborowicz, Kimbortowicz, Kniażewski, Knieżewski, Kogiel, Kowalski, Kozakiewicz, Lubecki, Mikołajewicz, Mładowski, Młodawski, Młodowski, Mordasewicz, Murdelio, Narwał, Piotrowicz, Skarski, Snacki, Snarski, Sznarski, Szparski, Wizgerd, Wizgert, Wizgird, Wizgirt, Włodawski, Wołczański, Wołczaski, Zalepucha, Żyliński.

Występuje wg Paprockiego pierwotny charakter nazwiska Karwat i Murdelio. Paprocki wzmiankuje też Młodawskiego - nazwisko urobione od jednej z wiosek w posiadaniu potomków Jerzego.

Odmiany: Murdelio, jako relatywnie rzadki herb, nie wykształcił wielu odmian. Juliusz Karol Ostrowski przytacza tylko trzy: litewski Kniaziewicz, litewski, przeniesiony do Prus i Kurlandii Kniaziewicz II i Oskierko, przynależny rodzinie z okolic Mozyrza. Dodatkowo, Ostrowski nie jest pewny, czy herb Piotrowicz wywodzi się od Leliwy czy od Murdelio. Alfred Znamierowski twierdzi, że jest to odmiana Murdelio, zaś Tadeusz Gajl nie.

Odmiany herbu:

herb Daschow

Herbowni: Daschow nobilitowany do herbu.

herb Kniaziewicz

Herbowni: Kniaziewicz, Knieżewicz.

herb Oskierka

Inna nazwa: Oskierko

Polski herb własny rodziny litewskiej szlacheckiej, odmiana herbu Murdelio.

Blazon: W polu czerwonym półksiężyc złoty rogami na dół, między niemi gwiazda z tegoż metalu, na księżycy kryż złoty. W koronie trzy pióra strusie.

Herbowni: Oskierka, Oskierko, Cielica, Telica.

herb Piotrowicz

Ostrowski nie jest pewien czy jest to odmiana Leliwy czy Murdelio.


Żródła:

herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej


herby szlachty polskiej


herb szlachty pruskiej


herb Murdelio w "Wikipedii"