herb Pawłowski III

Blazon: Juliusz Karol Ostrowski blazonuje herb następująco: Na tarczy - między sześciopromienną gwiazdą i półksiężycem - pas poprzeczny. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie. Labry.

Istnieje rozbieżność w nazwie tego herbu u Ostrowskiego - autor w części I swojej książki (wizerunki herbów) nazywa ten herb Pawłowski III, natomiast w części II (opisy herbów) - Pawłowski II. Zamieszczony wizerunek herbu odbiega także od opisu - półksiężyc jest tu z twarzą.

Najwcześniejsze wzmianki Herb miał przysługiwać Pawłowskim prawdopodobnie herbu Leliwa polskiego pochodzenia na Śląsku, w Czechach i dawniej w poznańskiem. Rodzina ta miała też otrzymać tytuł baronów czeskich (herb Pawłowski IV).

Herbowni: Herb ten przysługiwał tylko jednemu rodowi herbownych: Pawłowski.

Odmiany herbu:

herb Pawłowski IV Baron

Inna nazwa: Pawłowski IV Baron czeski, Leliwa odm.

Blazon: Juliusz Karol Ostrowski blazonuje herb następująco: Na tarczy ściętej w polu górnym błękitnym - między dwoma złotymi lwami wspiętymi - półksiężyc złoty z takąż gwiazdą nad rogami; w dolnym dwudzielnym, złotym z prawej - gryf błękitny w lewo, błękitnym z lewej - gryf złoty w prawo. Nad tarczą trzy hełmy ukoronowane, w pierwszym - pół złotego lwa, w drugim - na pawim ogonie półksiężyc z gwiazdą nad rogami, w trzecim pół błękitnego gryfa. Labry błękitne podbite złotem.

Czeski herb baronowski, odmiana herbu Leliwa, nadany rodzinie polskiego pochodzenia osiadłej na Śląsku.

Istnieje rozbieżność w nazwie tego herbu u Ostrowskiego - autor w części I swojej książki (wizerunki herbów) nazywa ten herb Pawłowski IV, natomiast w części II (opisy herbów) - Pawłowski III.

Najwcześniejsze wzmianki: Odmiana baronowska (z nadania czeskiego) osiadłej na Śląsku rodziny Pawłowskich - wzmiankowana tylko przez Ostrowskiego. Jedna z gałęzi Leliwitów Pawłowskich miała osiąść na Śląsku i w 1666 roku otrzymać czeski tytuł baronowski. Jedna ich gałąź miała znajdować się w pomorskiem.

Herbowni: Herb ten był herbem własnym, więc przysługiwał tylko jednemu rodowi herbownych: Pawłowski.

herb Pawłowski V

Niemiecki herb szlachecki, być może odmiana herbu Leliwa.

Blazon: Juliusz Karol Ostrowski blazonuje herb następująco: W polu błękitnym - pas poprzeczny złoty, nad którym gwiazda złota, a pod nim półksiężyc takiż. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie: złote między błękitnymi.

Istnieje rozbieżność w nazwie tego herbu u Ostrowskiego - autor w części I swojej książki (wizerunki herbów) nazywa ten herb Pawłowski V, natomiast w części II (opisy herbów) - Pawłowski IV.

Najwcześniejsze wzmianki: Herb rodziny Pawłowskich de Rosenfeld, którzy 13 maja 1800 roku mieli otrzymać szlachectwo świętego państwa rzymskiego. Według Ostrowskiego mogli oni być gałęzią Leliwitów Pawłowskich osiadłych na Śląsku i w pomorskiem (herb Pawłowski III).

Herbowni: Herb ten był herbem własnym, więc przysługiwał tylko jednemu rodowi herbownych: Pawłowskich de Rosenfeld.


Żródła:

herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej


herby szlachty polskiej


herb szlachty pruskiej


herb Pawłowski w "Wikipedii"