herb Piechowski

Inna nazwa: Leliwa odmienny

Kaszubski herb szlachecki, według Przemysława Pragerta odmiana herbu Leliwa.

Blazon:Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu błękitnym półksiężyc złoty z takąż gwiazdą w środku. Bezpośrednio nad tarczą korona, z której klejnot: trzy pióra strusie. Labrów brak.

Według Emiliana Szeligi-Żernickiego, w herbie tym gwiazda jest srebrna, klejnot nieznany.

Najwcześniejsze wzmianki: Herb z pieczęci jakiegoś Piechowskiego z XVIII wieku, oraz innej, podobnej, z 1800 roku.

Stara rodzina szlachecka o nazwisku pochodzącym od wsi Piechowice. Pierwsza wzmianka o nazwisku z roku 1526 (Grzegorz Picz, Grzegorz Piechowski Nagniot, wdowa po Mikołaju Piechowskim i jej syn Maciej Piechowski). Rodowa posiadłość była z biegiem czasu dzielona na coraz większą liczbę działów, ale rodzina nabywała też działy w innych miejscowościach: Główczewice, Łąkie, Osowo, Czapiewice, Czarnowo, Dunajek, Lipie, Podlesie, Sarnowo, Stawiska, Wysoka Zaborska. Osiedlali się także w miastach: Kościerzyna i Chełmża oraz dzierżawili królewszczyzny Lipusz, Loryniec i pustkowia Kloc, Czarlina, Płocice, Bralewnica, Kałdowo.

Herbowni: Piechowski (Pacoskie, Pichowski, Pichowsky, Piechowsky, Piechoski, Piechoskie, Piehowski, Piekowski) z przydomkami Nagniot, Żyła, Pażątka, Sieczk


Żródła:

herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej


herby szlachty polskiej


herb szlachty pruskiej


herb Piechowskii w "Wikipedii"