pierwotna forma herbu

herb Pomian

Inne nazwy: Bawolagłowa, Pierścina (Perstina), Poman, Pomianowicz, Proporczyk

Blazon: W polu złotym żubrza głowa czarna, przeszyta mieczem; w klejnocie nad hełmem w koronie ramię zbrojne z mieczem.

Wizerunek w Heraldyce rosyjskiej Aleksandra Łakiera z 1854 roku zawiera miecz na głowie żubra. Herbarz wydany na przełomie XIX i XX wieku herbarz Juliusza Karola Ostrowskiego zawiera kilka wariantów herbu, z mieczem zarówno przeszywającym głowę, jak i przeplecionym z rogami wymienia także (jako Pomian II) wersję z błękitnym polem.

Legenda: Łastek Hebda z Grabia, herbu Wieniawa, zabił swojego rodzonego brata, dziekana gnieźnieńskiego Jaranda i doczekał się także tej kary, że żubrowi z jego herbu odjęto złote kółko i dodano miecz.

Pierwsza znana średniowieczna pieczęć, przedstawiająca ten herb, pochodzi z końca XIV wieku. Herb najbardziej rozpowszechniony na ziemi krakowskiej, łęczyckiej, poznańskiej, sandomierskiej, sieradzkiej oraz na Mazowszu. Aktem unii horodelskiej herb Pobóg został przeniesiony na Litwę.

Herb Pomian był najbardziej rozpowszechniony na ziemi kaliskiej, poznańskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej. Aktem unii horodelskiej 2 października 1413 roku herb został przeniesiony na Litwę. Herb polski, najstarsza pieczęć z 1306 roku, najstarszy zapis z 1402 roku.

Herbowni: (razem nazwisk rodzin: 241) Abramowicz, Awedyk, Awłasewicz, Bartoszewicz, Besiekierski, Białłozor, Białosuknia, Biernacki, Biesiekierski, Biesierski, Bladziewicz, Blawdziewicz, Bledziewicz, Blendziewicz, Bławdziewicz, Boczkowski, Bogacki, Bogaiko, Bogatko, Bogatkowski, Bohatko, Bohomolec, Borzewski, Bossuta, Brajczewski, Braniszewski, Brański, Bronisz, Broniszewski, Broniuszyc, Brudniowski, Brudnowski, Brudzewski, Bryszewski, Brzączewski, Brzechowski, Brzozowski, Brzuchowski, Brzyszewski, Butkiewicz, Byczkowski, Chabielski, Chaliński, Charłupski, Chartłupski, Chebda, Chmielewski, Chobielski, Ciasnowski, Cieński, Ciesnowski, Cieśliński, Ciołkiewicz, Ciołkowicz, Ciosnowski, Czapiewski, Czortkowski, Czosnowski, Czostkowski, Czyński, Danowski, Derszkoff, Derszkow, Dłużniewski, Dowgird, Dowgirt, Dziembowski, Dziengełł, Dzietkowicz, Dziębowski, Dziurkowski, Gajdamowicz, Gaydamowicz, Gedmin, Giedmin, Giedwicz, Gledzianowski, Gliński, Gnuszyński, Gobiat, Gobiata, Gorczyński, Gorski, Gorzkowski, Górski, Grabieński, Grabiński, Grabowski, Grabski, Gralewski, Grochowski, Grodecki, Hancewicz, Haniewski, Harasimowicz, Harasymowicz, Hatowski, Hebda, Hejnisz, Henclewski, Henzel, Hobiaty, Humel, Izdebski, Izmajłowicz, Janczewski, Janczowski, Janczyński, Jankowiecki, Janowski, Jarand, Jarant, Jarud, Jarunt, Jatowt, Jatowtowicz, Jaźwiński, Jażwiński, Juraha, Juranda, Jurewicz, Jurgiewicz, Jurjewicz, Kaczanowski, Kaczkowski, Kaczyński, Kaczyński-Chmara, Kaczyński-Cuch, Kaczyński-Marchlik, Kaczyński vel Kaczeński, Kajdecki, Kamieniecki, Kamieński, Kamiński, Kamionacki, Kanuszewicz, Karwowski, Kasiński, Kasparowicz, Kaszyński, Kempalski, Kępalski, Kęsowski, Kielc, Kielczewski, Kiełczewski, Klimaszewski, Klimaszewski vel Klimaszeski, Klimaszowski, Kłobski, Kłobucki, Kłodziński, Kłopotowski, Kobierzycki, Koczyński, Kojdecki, Kolkowski, Kołkowski, Kołucki, Kołudzki, Komaradzki, Komeradzki, Komierowski, Komirowski, Komoradzki, Kontowt, Kopczewski, Kosieradzki, Kośmider, Kotowski, Kozieradzki, Kraśniewski, Krosiński, Krukowiecki, Kruszyński, Kryński, Kuczyński, Laszko, Lawski, Leszczyński, Lewiński, Linowski, Lipiński, Lipowski, Lipski, Lisowski, Lubiński, Lubomeski, Lubomęski, Lubomski, Lubomyski, Lubomyślski, Luboński, Luboradzki, Łasko, Łaszko, Ławecki, Ławrynowicz, Ławski, Łękowski, Łosiński, Łubieński, Łukaszewicz, Machowiecki, Makowecki, Makowiecki, Makowski, Malawka, Malawko, Malawski, Maławski, Matejka, Mateyka, Mieliski, Mieliwski, Mietlicki, Mikowiecki, Milewicz, Milewski, Miller, Misiecki, Modlibok, Modlibóg, Molawko, Motelewski, Motylewski, Motylowski, Nagrodzki, Narkiewicz, Nasiegniewski, Nasiłowski, Netarbowski, Nichielewicz, Nieczatowski, Niehielewicz, Nietuchowski, Nietyczyński, Niewiesz, Nieżuchowski, Nieżychowski, Nosiłowski, Nowicki, Nowodworski, Nowowiejski, Odorowski, Odrowski, Ogonowski, Olszewski, Omenta, Ometo, Omęta, Onaliński, Osiecki, Osiński, Ossuchowski, Ostromęcki, Ostromiecki, Ostromieczowski, Ostrowiecki, Otorowski, Pawlicki, Pawłowski, Pezarski, Peżarski, Pieczarski, Pieniążek, Pietkiewicz, Pietkowicz, Pietkowski, Pietraszkiewicz, Pietrusiewicz, Pietruszewicz, Pięta, Piętka, Piętkiewicz, Piętkowicz, Piętkowski, Piotkiewicz, Piotrkowski, Piskowski, Pizewski, Plinkowski, Płomikowski, Płomkowicki, Płomkowski, Płomykowski, Płonkowski, Podolski, Pogajewski, Pohajewski, Poklatecki, Pokłatecki, Pokubiała, Pokubiało, Połoński, Połujan, Pomian, Pomiankowski, Pomianowski, Popkowski, Popokowski, Porecki, Porowski, Porycki, Porzecki, Porzęcki, Pożarski, Pożerski, Preuss, Prosiński, Proszyński, Przebojewski, Przecławski, Przedziński, Przybojewski, Przybranowski, Przystanowski, Psarski, Puklatecki, Pułaski, Pułjan, Pułjanowski, Purzecki, Purzycki, Puszycki, Pużycki, Rabczewski, Racieski, Racięcki, Racięski, Raczyński, Radecki, Radomski, Radwiłłowicz, Radwiłowicz, Radziszewski, Radziwiłłowicz, Radziwiłowicz, Rapczewski, Rąbieski, Rąbiewski, Rembierski, Rozdzałowski, Rozdziałkowski, Rozdziałowski, Ruchocki, Rudnicki, Ruediger, Ryczyński, Ryłło, Ryło, Rymkiewicz, Rynkiewicz, Sacewicz, Sacz, Saczewicz, Sagajłło, Sagajło, Sagayło, Sajewicz, Sakowicz, Sawliński, Sągajło, Serafinowicz, Serednicki, Serwiński, Siciński, Sieciński, Sierafimowicz, Sierpiński, Sierzpiński, Skubarczewski, Sobieczowski, Socewicz, Soczewicz, Sokolewski, Sokołowski, Solecki, Songajło, Srzednicki, Stachiewicz, Starczewski, Steckiewicz, Strzelcewicz, Stynwacki, Suleński, Sulewski, Suligostowski, Suligowski, Suliński, Sułkowski, Suski, Swolkień, Sycianko, Syciński, Szczepański, Szulecki, Szymanowicz, Śliwiński, Średnicki, Śwerzewski, Świerzewski, Tardziwił, Toltzig, Tubielewicz, Tubilewicz, Warzymowski, Wądziagolski, Werowicz, Wędziagolski, Wichrowski, Wierzchowski, Wiesieniecki, Wietrzychowski, Wietrzycki, Więdziagolski, Wilkostowski, Wiszniewski , Wojtkuński, Wolski, Wosiński, Woszczerowicz, Wysocki, Zachnowicz, Zagajewski, Zahacki, Zahajkiewicz, Zakrewski, Zakrzewski, Zdanowicz, Zdanowski, Zdebski, Zdunowski, Zdzenicki, Zdzienicki, Zdziennicki, Zdzieniecki, Zdzenicki, Zdzeniecki, Zegrzda, Zegzdra, Zembrzycki, Zerosławski, Zielanowski, Zubowski, Zubr, Zubrzycki, Żdanowicz, Żdzienicki, Żegżdra, Żerosławski, Żmujdecki, Żubrzycki.

Herbowni w Rosji: Rosyjski heraldyk Aleksander Borysowicz Łakier w swojej książce Heraldyka rosyjska z 1855 roku przytoczył nazwiska rosyjskiej szlachty, która przejęła niektóre polskie herby. Wśród nich jest Pomian. Autor nie wyjaśnia, w jaki sposób zachodziło takie przejmowanie. Pewne jest, że kilka polskich rodzin osiadło w Rosji. Rdzennie rosyjskie rody mogły zaś przyjmować polskie herby na zasadzie upodobniania wizerunków własnych. Herbem Pomian miały według Łakiera pieczętować się rodziny:

Karmilicyn, Maljawok, Sokołowski, Jurieniew.

Odmiany herbu:

herb Pomian II

Blazon: W polu błękitnym żubrza głowa czarna, przeszyta mieczem; w klejnocie nad hełmem w koronie ramię zbrojne z mieczem.

Najwcześniejsze wzmianki: Juliusz Karol Ostrowski wymienia też warianty herbu oznaczone cyframi od IV do XII. Nie są to oddzielne herby, ale raczej zestawienie różnych przedstawień powstałych na przestrzeni wieków:

herb Pomian IV

Blazon: W polu złotym żubrza głowa czarna, przeszyta mieczem ukośnie w lewo; w klejnocie nad hełmem w koronie głowa żubrza z mieczem prawo ukośnie przewleczonym przez rogi.

Najwcześniejsze wzmianki: Jest to przedstawienie z pieczęci Chebdy z roku 1306.

herb Pomian V

Blazon: Na tarczy głowa żubrza przebita mieczem w lewo.

Najwcześniejsze wzmianki: Jest to wizerunek z pieczęci Mikołaja, kasztelana kowalskiego z roku 1430.

herb Pomian VI

Blazon: W polu złoty żubrza głowa czarna, przeszyta mieczem na poprzek rogów; w klejnocie trzy strusie pióra.

Najwcześniejsze wzmianki: Jest to wizerunek z pieczęci Dowgierda, wojewody litewskiego z roku 1433.

herb Pomian VII

Blazon: Na tarczy głowa żubrza przebita mieczem prawo ukośnie w górę.

Najwcześniejsze wzmianki: Jest to przedstawienie z pieczęci Jaranda z Brudzewa z roku 1435.

herb Pomian VIII

Blazon: Na tarczy głowa żubrza przebita mieczem lewo ukośnie od góry.

Najwcześniejsze wzmianki: Tak przedstawił herb rytownik na pieczęci Jana z Grabi z roku 1442.

herb Pomian IX

Inna naywa:Pomianowie, Proporczyk.

Blazon: W polu złotym głowa żubrza czarna z rogami złotymi, z pierścieniem złotym w nozdrzach i mieczem z dołu lewo ukośnie przez rogi przeplecionym.

Najwcześniejsze wzmianki: Jest to wizerunek z Roli marszałkowskiej z 1461 roku.

herb Pomian X

Blazon: W polu złotym głowa żubrza czarna przebita mieczem lewo ukośnie od góry.

Najwcześniejsze wzmianki: Jest to wariant z Herbarza arsenalskiego z 1530 roku.

herb Pomian XI

Blazon: Na tarczy, przez głowę żubrzą miecz zza lewego rogu ukośnie ponad prawym okiem końcem w dół obrócony.

Najwcześniejsze wzmianki: Jest to przedstawienie z herbarzyka Ambrożego.

herb Pomian XII

Blazon: Na tarczy, przez głowę żubrzą miecz zza lewego ucha ukośnie pod lewe oko na dół końcem ukośnie leżący.

Najwcześniejsze wzmianki: Tak przedstawił herb Wojciech Wijuk Kojałowicz.

herb Bagniewski

Blazonowanie: W polu złotym głowa żubrza czarna. Klejnot: Ramię zbrojne, srebrne, trzymające miecz o takiejż głowni i rękojeści złotej. Labry czarne, podbite złotem.

Herbowni: Bagniewski.

herb Bawola Głowa

Blazon: W polu czerwonym głowa bawola. Klejnot: Trzy pióra strusie.

Symbolika: Bawół symbolizuje szlachetność i siłę. Bawola głowa występuje w herbie Mołdawii (dawnym Bukowiny) oraz w takich polskich herbach jak m.in. Wieniawa, Pomian i Kietlicz II.

Herbowni: Aksamitowski, Andrejewicz, Bagniewski, Bartoszewicz, Dąbrowski, Dougin, Dowginowicz, Dowgiń, Dowgirt, Dowgird, Dowmont, Giełwanowski, Jackiewicz, Janczyński, Jączyński, Jundziłł, Kirdziewicz, Kordziuk, Kucewicz, Kuniewicz, Losen, Łastowski, Łukaszewicz, Nagrodzki, Pawłowski, Pobikrowski, Racewicz, Sesicki, Sędomiński, Steckiewicz, Tubielewicz, Tabilewicz, Zaleski, Złotkowski, Żochła.

herb Bugnerowicz

Odmiana Bugnerowiczów, wizerunek według Szymańskiego

Inna nazwa: Pomian odmienny III.

Odmiana Bugnerowiczów, wizerunek według Ostrowskiego

Blazon: Istnieją rozbieżności na temat wyglądu tego herbu. Tadeusz Gajl, za Ostrowskim, przytacza następującą wersję: W polu złotym, głowa żubrza czarna, przeszyta mieczem w skos. Klejnot - ramię zbrojne trzymające włócznię ostrzem w dół w skos. Labry czarne, podbite złotem.

Józef Szymański rekonstruuje herb inacze: W polu czerwonym głowa żubrza czarna, na której mieczem w skos. Klejnot - ramię zbrojne, trzymające szablę.

Najwcześniejsze wzmianki: Nobilitacja Wojciecha Bugnerowicza z 16 marca 1595 roku.

Herbowni: Bugnerowicz.

herb Bukaty

Inna nazwa: Byk Rogaty, Pomian odmianny

Herbowi: Bukaty.

herb Dopomian

Najwczeniejsze wzminaki: dziedziczny herb szlachecki nadany Inspektorowi warszawskiej policji Iwanowi Michajłowiczowi Bogatko, na podstawie patentu z 1836 roku, nadany przez cesarza Mikołaja I, 29 kwietnia (11 marca) 1841 roku.

Herbowni: Bogotko.

herb Krukowiecki Hrabia

Najwcześniejsze wzmianki: Herb i tytuł hrabiego nadany Janowi Krukowieckiemu w 1784 roku.

herb Leszczyński

Herbowni: Leszczyński, Leszyński.

herb Łubieński Baron

Łubieńscy herbu Pomian, polski ród szlachecki wywodzący się od Jana Łubieńskiego z Łubnej koło Kalisza, który żył w XVI wieku. Pod koniec XVIII wieku Łubieńscy osiągnęli status magnacki.

Najwcześniejsze wzmianki: Herb i tytuł barona nadany Tomaszowi Łubieńskiemu (urodzony w 1784 roku, zmarł w 1870 roku) otrzymał w 1810 roku (dyplom z 1811 roku) od cesarza Napoleona I tytuł barona we Francji.

Herbowni: Łubieńscy (baronowie).

herb Łubieński Hrabia

Najwcześniejsze wzmianki: Herb i tytuł hrabiego nadany Feliksowi Łubieńskiemu otrzymał 5 lipca 1798 roku od króla Fryderyka Wilhelma III dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach, potwierdzony w 1824 roku w Królestwie Polskim oraz 28 czerwca 1844 roku w Rosji.

Herbowni: Łubieńscy (hrabia).

herb Rydger

Inna nazwa: Ridiger, Rüdiger, Pomian odmienny I

Blazon: Istnieją rozbieżności na temat wyglądu tego herbu. Tadeusz Gajl, za Ostrowskim, przytacza jego dwie wersje: W polu dzielonym w krzyż złoto-czerwonym, głowa żubrza czarna, przeszyta mieczem w skos lewy. Klejnot - głowa żubrza czarna w skos, przeszyta mieczem w skos. Labry czerwono-czarne, podbite złotem.

Józef Szymański rekonstruuje herb, podając opis podobny do herbu Rydger II, ale w jego rekonstrukcji miecz jest w skos, i brak klejnotu.

Najwcześniejsze wzmianki: Nobilitacja Łukasza Rüdigera, mieszczanina toruńskiego z 15 sierpnia 1552 roku. Według Ostrowskiego herb był wynikiem adopcji przez Tchórzewskich, Sokołowskich i Kaczkowskich.

Herbowni: Hoffman, Ridger - Ruediger, Rüdiger, Rydger, Rydgier, Rydyger, Rydygier, Rydger, Rybek.

Rydger II

Blazon: W polu złotym głowa żubrza czarna, przeszyta mieczem w pas. Klejnot - samo godło na zawoju czarno-złotym. Labry - czarne, podbite złotem.

Herbowni: Ridger - Rydger - Rydgier - Rydyger - Rydygier.

herb Sakowicz

Inna nazwa: Korwin odmiana Sakowicz, Saka

Najwcześniejsze wzmianki: potomkowie adoptowanego w Horodle bojara.

Herbowi: Dyrmejtowicz, Saka, Sakowicz.

herb Sokołowski

Herbowni: Sokołowscy, którego przedstawiciele żyli w Wielkopolsce i w Prusach.

herb Terlęski

Herbowni: Terlęski.


Żródła:

Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herbarz Polski


herb Pomian w "Wikipedii"


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej


herby szlachty polskiej


herb szlachty pruskiej