forma pierwotna herbu

herb Posadowski

Herbowni: Posadowski.

herb Freiherr von Posadowski

herb graf von Posadowski

herb Posadowski II

Herbowni: Posadowski.

herb Posadowski-Wehner

Herbowni: Posadowskich-Wehner (hrabiowie).

Najwcześniejsze wzmianki: Według czeskiego badacza genealogii i heraldyki Konrada Blazka, Posadowscy wywodzili się z Polski z rodu Skarbków. Ich główną siedzibą na Śląsku była miejscowość Posadowice (pisane też Postelwitz) w księstwie oleśnickim, kilka kilometrów na południe od Bierutowa. Z nazwiskiem Posadowski po raz pierwszy został wymieniony Hans w dokumentach z 1502 roku. Pierwsze tytuły arystokratyczne - czeskich baronów - otrzymali w 1705 roku od cesarza i króla Czech, Józefa I Habsburga. Hans Ernest otrzymał 26 maja, a starosta w Brzegu i cesarski radca Hans Adam, 6 czerwca. Obydwaj mogli dołączyć ponadto do swego nazwiska predykat „von Pestelwitz". 17 listopada 1706 roku pruski król, Fryderyk I Hohenzollern, uznał ich tytuły baronów za ważne także na terenie swego królestwa. 28 stycznia 1743r. generał-major Karol Fryderyk baron Posadowski von Pestelwitz otrzymał dla siebie i swego syna, marszałka dworu Fryderyka Wilhelma, tytuł pruskich hrabiów. Hans Ernest, krewniak hrabiego Karola Fryderyka, latem następnego roku otrzymał od króla Fryderyka II tytuł pruskiego barona.

Linia szlachecka i baronowska wygasła już po drugiej wojnie światowej. Hrabiowie Posadowscy po raz ostatni wymienieni zostali w literaturze heraldyczno-genealogicznej (np. Kalendarzach Gotajskich) w 1967 roku. W chwili obecnej hrabia Sylwiusz von Posadowski-Wehner jest ostatnim żyjącym męskim przedstawicielem rodu.

Herbowni: Posadowski, Postelwitz.


Żródła:

"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby szlachty śląskiej