herb Prus I

Inna nazwa: Półtora Krzyża, Słubica, Turzyna, Wagi, Wiskałła, Wiskawa, Wiszczała

Blazon: W polu czerwonym półtorakrzyża srebrnego. W klejnocie nad hełmem w koronie ramię zbrojne z mieczem, srebrne.

Najwcześniejsze wzmianki: Po męczeńskiej śmierci Św. Wojciecha w 997 roku wielu Prusów przybyło do Polski i przyjęło chrześcijaństwo. Wśród pierwszych przybyłych byli trzej książęta pruscy, którym król Bolesław "Śmiały" nadał dobra w pobliżu Krakowa i herb Prusy. Zmiana nazwy na Prus nastąpiła w początkach XV wieku.

Pierwszy raz pojawia się w źródłach pisanych: z roku 1389 - zawołanie i herb Turzyna; z 1407 roku - proklamacja Wiskała.

Znane są następujące pieczęcie średniowieczne: z 1456 roku - Tomasz Strzempiński, biskup krakowski; z roku 1459 i 1468 - Jan z Pielgrzymowic, podsędek ziemski krakowski.

Znani herbowni: Bolesław Prus (Aleksander Głowacki)

Herbowni: Albrychowicz, Andrzejewski, Andrzejowski, Augustowski, Baldowski, Bałdowski, Basowicz, Bednarowski, Bednarski, Bednawski, Bereźnicki, Białyszewski, Biestrzykowski, Bluszczyński, Błoński, Bodusławski, Bogdański, Bogurski, Bogusławski, Bolanczski, Boniecki, Bońkowski, Borowski, Brzeński, Bugajski, Butwił, Butwiłowicz, Bysbram, Bystroń, Chladowski, Chocewicz, Chodaszewicz, Chomentowski, Chomętowski, Chrzanowski, Chwałkowski, Cieszym, Cieszymowski, Ciągliński, Cygański, Cytowicz, Długojewski, Długojowski, Dobrocieski, Dorohiński, Drogot, Drotkiewicz, Drozdowski, Druszkowski, Durzycki, Dymitrowski, Dzierliński, Dzierżek, Fastowicz, Faszcza, Faszczewski, Frankowski, Frycowski, Garlicki, Gawłowicki, Gębicki, Gladowicki, Gładowski, Głowacki, Głuchowski, Gniewiewski, Gonowski, Gorny, Goworowski, Grabkowski, Groblewski, Grochowalski, Grot, Grzybowski, Grzymisławski, Guda, Gumowski, Gunicki, Gurkowski, Hladowicki, Hurba, Hurkowski, Isajkowski, Jabłonowski, Jabłoszewski, Janowski, Jaras, Jarnutowski, Jaroszewicz, Jaszczewski, Jerzowski, Jezierski, Jeżowski, Juchna, Juchnowski, Julewski, Jurecki, Kaczkowski, Kełpsz, Kierdanowski, Kierdwanowski, Klecki, Klicki, Kliczkowski, Kliks, Klimaszewski vel Klimaszeski, Klimaszowski, Klobar, Kobierski, Kobieski, Kobyliński, Kodziełł, Kołomyjski, Korcicki, Kordek, Korgowd, Korowicki, Korulski, Korycki, Kostecki, Kowalowski, Koźliński, Krasnosielski, Krasnowiecki, Krępiński, Krzyszkowski, Krzywokolski, Krzywokulski, Krzyżakowski, Krzyżankowski, Krzyżewski, Kączkowski, Kumelski, Kurczyński, Kwaczyński, Lisicki, Łaszkowski, Łatkiewicz, Łatkowicz, Łatyński, Łaźniewski, Łososiński, Łącki, Łątkiewicz, Maciński, Manowski, Markold, Michalczewski, Michalewicz, Mierzwiński, Miłkowski, Miński, Miszkiel, Mitkiewicz, Mitkowicz, Młyński, Mniszewski, Mocarski, Mokrzewski, Monastyrski, Morelowski, Motowidło, Mroczek, Mroczkowski, Mrozowski, Mruk, Myk, Mścichowski, Nakwaski, Napierkowski, Napiórkowski, Nejman, Niedzielski, Niedziński, Nielepiec, Nielipowicz, Niemczynowicz, Niemczynowski, Noniewicz, Noreyko, Nosakowski, Nossakowski, Obrycki, Obrzycki, Ogilba, Ogrodzieński, Ogrodziński, Olszewski, Olszowski z Olszowy, Opacki, Opalenicki, Opaleniecki, Orło, Ormieński, Ormiński, Orzeł, Orzyłowski, Ossowski, Otocki, Otto, Padkowski, Pakosz, Patkowski, Patocki, Pecner, Petrulewicz, Petrusiewicz, Petryczyn, Pielgrzymowski, Pietrusewicz, Pikuz, Pilski, Piszczatowski, Plewiński, Płoniański, Płonka, Płonowski, Płoński, Płoski, Płowski, Polikowski, Polkowski, Porembiński, Porębiński, Potoczyński, Prus, Prusewicz, Prusiecki, Pruski, Pruss, Pruszanowski, Pruszewski, Przechadzki, Przechocki, Przechowski, Przewłocki, Przewski, Przezdziecki, Przeździecki, Puryszka, Puryszko, Puzyrowicz, Raciborowski, Raczkowski, Radomiński, Radziecki, Raszpiński, Reszkowski, Reymer, Robkowski, Rodowicz, Rodzianko, Rokotowski, Rosochacki, Rożanka, Różanka, Rudobielski, Rudowski, Rudziński, Ruwski, Rzeczkowski, Rzeszek, Sas, Siedlecki, Skarzeszowski, Skomorowski, Skowron, Skrodzki, Sławek, Słubic, Słubicki, Smolikowski, Smorawski, Snarowski, Sobiecki, Sochaczewski, Spinecki, Spinek, Stępkowski, Stradomski, Strowski, Strzempieński, Strzempiński, Studziński, Stypiński, Suszewski, Szamowski, Szczepanowski, Szepczyński, Szepeciński, Szepeczyński, Szmorawski, Szpinek, Szumanczowski, Szumańczewski, Szumańczowski, Szybalski, Szymanczewski, Tabaszewski, Tabaszowski, Tobaszowski, Tolstecki, Tołstecki, Trembicki, Trębicki, Truskawski, Turkowski, Turzyński, Urbanowski, Wieczffiński, Wiewiorowski, Więckowski, Wilkoszowski, Windyk, Wiszniewski, Wiszniowski, Wittyg, Wiśniewski, Wiśniowski, Wokulski, Wołkowiński, Wołowski, Wrocz, Wrotnowski, Wysłobocki, Zadzimirski, Zajkowski, Zajączkowski, Zalęski, Załęski, Załęski Ślubicz, Ślepczyc, Ślepikowski, Ślepkowski, Świętochowski, Zarapaty, Zbierzyński, Zbirzyński, Zdrodowski, Zegadło, Zglenicki, Zglinicki, Zieliński, Zorakowski, Żabka, Żukowski.

Odmiany herbu:

herb Andrzejowski

Inna nazwa: Prus I odmiana Andrzejowski, Andrzejewski

Blazon: W polu czerwonym półtorakrzyża dwoma ramionami w prawo, srebrnego, przeszytego takąż strzałą w skos. Klejnot: Ramię zbrojne, srebrne trzymające miecz o takiejż głowni i rękojeści złotej. Labry: Czerwone, podbite srebrem.

Najwcześniejsze wzmianki: z 1658 roku pochodzi wzmianka o Hieronimie Andrzejowskim, podczaszym słonimskim.

Herbowni: Andrzejowski, Andrzejewski.

herb Bebrykowicz

Blazon: Na tarczy dzielonej w krzyż w polu I, czerwonym półtorakrzyż srebrny. W polu II, krzyż srebrny, którego dłuższe ramię przeszyte takąż strzałą w prawo. W polu III, czerwonym, serce srebrne, na którym trzy takież róże. W polu IV, czerwonym półtorakrzyż srebrny między dwoma takimiż kosami ostrzami do siebie, złączonymi u dołu. Klejnot: Pięć piór strusich. Labry: Czerwone, podbite srebrem.

Symbolika: Jest to przykład czteropolowego herbu genealogicznego. Na jego podstawie można odczytać, że ojciec posiadacza pieczętował się herbem Prus (I pole), zaś babka ojczysta herbem Przyjaciel XII (IV pole) z odmienioną tynkturą pola z błękitnego na czerwone. Niepewne są herby matki (II pole) i babki macierzystej (III pole). Godło z pola II to odwrócone do góry nogami godło herbu Koryzna, zaś z pola III wygląda jak zniekształcone godło herbów: Misiewski, Olszowski, bądź Prus II Wilczekosy.

Najwcześniejsze wzmianki: dokument z 1752 roku.

Herbowni: Bebrykowicz.

herb Cackowski

wg Jurzaka

wg Wikipedii

Herbowni: Cackowski, Czaczkowski.

herb Dołmat

Herbowni: Dołmat, Isajkowski.

herb Husarzewski

Inna nazwa: odmiana Prus I i Sas

Blazoin: Na tarczy ściętej, w polu górnym czerwonym - półtora krzyża srebrnego; w dolnym błękitnym, nad półksiężycem srebrnym - trzy gwiazdy sześcioramienne srebrne. W klejnocie ramię zbrojne z mieczem.

Najwcześniejsze wzmianki: Nadany za waleczność w 1676 roku przez Jana III Sobieskiego.

Herbowni: Husarzewski.

herb Isajkowski

wg "CLENODIUM"

wg Jurzaka

Herbowni: Isajkowski, Izajkowski.

herb Klobar

Herbowni: Klobar.

herb Krasnodębski

Herbowni: Krasnodębski.

herb Krzyształowicz

wg "CLENODIUM"

wg Jurzaka

Herbowni: Krzystałowicz, Krzyształowicz.

herb Kulikowski

herb Miłkowski

wg Czechowskiego

wg Wikipedii

Blazon: W polu belka u góry przekrzyżowana dwoma skosami, u dołu rozdarta i przekrzyżowana skosem na lewym rozdarciu.

Najwcześniejsze wzmianki: Pieczęć A. Miłkowskiego z 1580 roku.

Herbowni: Miłkowski.

herb Mojsiewicz

wg "CLENODIUM"

wg Jurzaka

Nieznane są nazwiska rodzin posługujących się herbem Mojsiewicz.

herb Niewiadomski

wg Czechowskiego

wg Jurzaka

Herbowni: Goleń.

herb Piszczański

Herbowni: Piszczański.

herb Porembiński

Herbowni: Porembiński, Porębiński.

herb Prus II Wilczekosy

herb Prus III

herb Wolski

Herbowni: Wolski.


Żródła:

herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby szlachty śląskiej


herby szlachty polskiej


herb szlachty pruskiej


herb Prus I w "Wikipedii"