herb Reisewitz Baron

Blazon: Tarcza podzielono na czworo. W polu pierwszym: na niebieskim tle srebrny półksiężyc rogami do góry, na końcach każdego rogu półksiężyca sześciopromienna gwiazda złota. W polu drugim i trzecim: na czerwonym tle srebrna poprzeczna belka (herb Austrii jako znak łaski cesarskiej). W polu czwartym: na niebieskim tle srebrna muszla. Klejnot: nad hełmem w koronie srebrna muszla, nad którą półksiężyc i gwiazdy z pierwszego pola. Labry są niebiesko-srebrne.

Śląski herb baronowski z nadania czeskiego, uważany przez niektórych heraldyków niemieckich (Zedlitz-Neukirch, Kneschke) za odmianę herbu Leliwa.

Najwcześniejsze wzmianki: Bracia: Fiedrich i Wenzel von Reisewitz 14 października 1653 roku w Regensburgu mieli otrzymać od cesarza Ferdynanda III nadanie tytułu baronów czeskich (wraz z pomnożeniem herbu).

Rodzina Reisewitz: Stary, śląski ród szlachecki mający należeć do Leliwitów. Na Śląsku linia baronowska tej rodziny pisała się z Kadrzin w opolskim, druga linia pisała się z Schammerwitz. Poza tymi dobrami gniazdowymi posiadali oni także dobra Bierawa i Knurow w opolskim, Kornitz, Bojanow, Otzicz, Woynewitz, Leckartow i Sukol w raciborskim, miasteczko Kranowitz, dobra Thamrowitz, Grunowitz w opawskim. Najwcześniejsza wzmianka o tej rodzinie pochodzi z roku 1524 - pułkownik Bartholomäus von Reisewitz, który miał się odznaczyć w wyprawie wojennej do Włoch, miał przybyć na Śląsk i zostać namiestnikiem (Landrichter) w Księstwie Opawskim. W 1670 roku Adam Heinrich von Reisewitz w radzie książęcej w Księstwie Karniowskim, miał być właścicielem dóbr Uttmuth, Gr. Peterwitz, Nieder-Obernick i miasteczka Hundsfeld. Franz Maximilian von Reisewitz und Kadrzin, w radzie książęcej w Opawie i Raciborzu, Oberstlandrichter w Księstwie Opawskim, zmarł w 1722 roku. W XIX wieku Gottlob von Reisewitz, właściciel Wendrin i Liebeiche, dyrektor górnołużyckiego rycerskiego banku kredytowego w Raciborzu (jego słynowie mieli służyć w armii).

Herbowni: Herb ten był herbem własnym, więc przysługiwał tylko jednemu rodowi herbownych: Reisewitz.

herb Reisewitz Hrabia

Blazon: Tarcza czterodzielna w krzyż z polem sercowym. Na sercowym, złotym polu, ukoronowanym koroną hrabiowską, czarny orzeł w pozycji stojącej w prawo. W polach I i IV: na niebieskim tle złoty półksiężyc rogami do góry, na końcach każdego rogu półksiężyca sześciopromienna gwiazda złota. W polach II i III: w polu srebrnym muszla. Nad tarczą korona hrabiowska, nad którą trzy ukoronowane hełmy. Na hełmie środkowym orzeł z pola sercowego, na hełmie prawym półksiężyc z gwiazdami z I i IV pola, na hełmie lewym srebrne skrzydło orle na którym muszla z II i III pola. Tarczę i hełmy otacza niebieski płaszcz herbowy, którego prawa część podbita złotem, lewa srebrem.

Śląski herb hrabiowski z nadania elektora saskiego.

Najwcześniejsze wzmianki: Tytuł hrabiowski nadany został 29 czerwca 1792 roku przez elektora saskiego Johannowi baronowi von Reisewitz (Reisswitz), który miał się pisać z Schammerwitz koło Raciborza na Górnym Śląsku.

Rodzina Reisewitz miała w 1653 roku otrzymać tytuł baronowski (herb Reisewitz Baron). Niektórzy niemieccy heraldycy (Zedlitz-Neukirch, Kneschke) zaliczają ten śląski ród rycerski do Leliwitów.

Herbowni: Herb ten był herbem własnym, więc przysługiwał tylko jednemu rodowi herbownych: Hrabiowie von Reisewitz (Reissewitz, Reisswitz).


Żródła:

herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej


herby szlachty polskiej


herb szlachty pruskiej


herb Reisewitz Baron w "Wikipedii"


herb Reisewitz Hrabia w "Wikipedii"