herb Syrokomla

Inne odmiany herbu: Chalecki i Rozstrzał.

Blazon: W polu czerwonym na łękawicy srebrnej zaćwieczony takiż krzyż. W klejnocie: Nad hełmem w koronie samo godło.

Herbowni: Auzbikowicz lub Auzbukiewicz lub Aziubekowicz, Baranowicz, Bohuszewicz, Bortkiewicz, Bułhak, Burdzicki, Burdziński, Butkiewicz, Chabowski, Chalecki,, Chorzewski, Chybicki, Ciżewski, Ciżowski, Czechowicz, Czyżewski, Dawidowicz, Dziewiecki, Dziewoczka, Gasztowt, Gawroński, Gogitowt, Gosztowt, Grocholski, Gucewicz, Gumkowski, Halecki, Harasimowicz Broniuszyc, Horszewski, Horszowski, Hryhorewicz, Iłgowski, Imszennik, Imszeński, Iwanowicz, Iwanowski, Jacynicz, Jałyński, Janowski, Jeleniewski, Jeleniowski, Jodławski, Jursza, Karnicki, Karoński, Kaznowski, Kęsicki, Kiiński, Kijankowski, Kijanowski, Kijańkowski, Kijański, Kijeński, Kiltynowicz, Kiński, Kirkiłło, Kondradzki, Kondrat, Kondratowicz, Kondratowski, Konratowicz, Konratowski, Korzekwicki, Korzenicki, Kościałkowski, Kozłowicz, Kruczek, Krzepicki, Kupść, Kurdwanowski, Łapicki, Masło, Masłow, Minelg, Minelgowicz, Mingel, Mingiel, Mingil, Mingin, Modzelewski, Montrym, Montrymowicz, Niewiardomski, Ososko, Pieślak, Płaszowski, Przybora, Puchaczewski, Puciata, Puciatczyc, Pugaczewski, Pulia, Putiatycki lub Putyatycki, Rekść, Rekuć, Sapalski, Sehem, Sicheń, Sielanka, Sielanko, Siemaszko, Siemaszkowicz, Siemionowicz, Siwczyński, Sołłohub, Sołohub, Sołtan, Sołtanowicz, Stecki, Stefanowicz, Stefanowski, Syrokomla, Szwyaszkowski, Śnieszkowski, Świaszkowski, Świeszkowski, Święszkowski, Traczewski, Turowicki, Tyżewski, Wahanowski, Węsierski, Wieliczki, Wieliczko, Witoniski, Witort, Witowski, Wojczun, Wojtałowicz, Wyrwicz, Zagrocki, Zagrodzki, Zając, Zaklika, Zubowicz, Żołądź, Żołędź, Żołłądź, Życzyński

Odmiany herbu:

herb Andronowski

Inna nazwa herbu: Androszewski, Syrokomla XV.

Blazon: W polu czerwonym na łękawicy srebrnej zaćwieczone takież pół strzały podwójnie przekrzyżowanej. Klejnot: Trzy pióra strusie. Labry: Czerwone, podbite srebrem.

Herbowni: Andronowski, Androszewski, Czechowicz, Panryłowicz, Wasilewicz, Wasilewski.

herb Baranowicz

wg Wikipedii

wg Czechowskiego

Inna nazwa: Syrokomla IV

Blazon: W polu czerwonym na łękawicy srebrnej zaćwieczona takaż rogacina podwójnie przekrzyżowana krzyżami skośnymi. Klejnot: Trzy pióra strusie. Labry: Czerwone, podbite srebrem.

Najwcześniejsze wzmianki: z 1668 roku pochodzi wzmianka o Konstantym Baranowiczu, podstolim lidzkim.

Herbowni: Baranowicz, Jałowski, Wieliczko.

herb Grocholski Hrabia

Najwcześniejsze wzmianki: Stanisław Wincenty (zmarł w 1907 roku), Tadeusz Przemysław (zmarł w 1913 roku), Maria Cecylia (zmarła w 1928 roku), otrzymali w 1881 roku tytuły hrabiowskie w Rosji.

Herbowni: Grocholski.

herb Hołub

Herbowni: Hołub, Hołubek.

herb Jałowski

wg "CLENODIUM"

wg Jurzaka

Inna nazwa: Jełowski

Herbowni: Jałowski, Jełowski.

herb Łosowicz

Inna nazwa: Syrokomla XV.

Herbowni: Losowicz, Łosowicz.

herb Sołtan

herb Sopoćko

Herbowni: Spoćko.

herb Syrokomla III

Herbowni: Chominicz, Seheń, Sieheń, Starosielski.

herb Syrokomla V

Herbowni: Kęsicki.

herb Syrokomla VIII

Herbowni: Rzeczycki.

herb Syrokomla IX

Herbowni: Roziński.

herb Syrokomla XII

Herbowni: Niszyjko.

herb Syrokomla XIV

Herbowni: Oderski.

herb Wojniłwicz

herb wg Michała Czechowskiego

herb wg Alfreda Znamierowskiego

Inna nazwa: Syrokomla XI.

Blazon: Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu czerwonym na łękawicy srebrnej zaćwieczone takież strzała żeleźcem na dół, na wierzchu od piór rozdarta. W hełmie trzy pióra strusie. Labry czerwone, podbite srebrem.

Powyższy opis pochodzi od Tadeusza Gajla, który oparł się o ustalenia Emiliana Szeligi-Żernickiego i Chrząńskiego.

Kasper Niesiecki podaje, że odmiana Wojniłowiczów różni się od Syrokomli tylko strzałą w miejsce krzyża.

Tadeusz Gajl, za Chrząńskim, przytacza jeszcze wariant tego herbu, opisany jako Wojniłowicz II. Różni się on godłem - jest nim łękawica na opak z zaćwieczoną u dołu strzałą.

Herbowni: Tadeusz Gajl wymienia dwa rody herbownych: Hoszewski, Wojniłłowicz, Wojniłowicz, Woyniłłowicz.

Niepewne odmiany herbu:

herb Rozmiar

Blazon W polu zielonym na belce srebrnej poprzecznej z krzyżem złotym na środku, dwa trójkąty srebrne wierzchołkami w dół. klejnot: nad hełmem w koronie ogon pawi. Labry powinny być zielone, podbite srebrem.

Juliusz Karol Ostrowski, za Franciszkiem Piekosińskim wylicza kilka innych herbów, różniących się nieco godłem, które według niego są wariantami herbu Rozmiar.

Herb z pieczęci Tumińskiego z 1585: pod ramionami krzyża półpierścień barkiem do góry, a pod Rozmiarem trzy wręby Korczaka.

Pieczęć n.n. szlachcica ruskiego z 1570: poniżej ramion krzyża przez słup krzyża w poprzek są jelce.

Pieczęć n.n. szlachcica ruskiego z 1575: pod Rozmiarem dodatkowo trzy wręby.

Pieczęć n.n. szlachcica ruskiego z 1570: krzyż z dwiema podpórkami bocznymi, ukośnymi, u nogi zaś, pod Rozmiarem, dwa krótkie wręby.

Pieczęć n.n. szlachcica z 1575: strzała zamiast krzyża.

Pieczęć n.n. szlachcica z 1640: na krzyżu poniżej ramion umieszczony półpierścień barkiem do góry, inny niż na pieczęci z 1585, wręby umieszczono tu pomiędzy trójkątami o kątach prostych.

Najwcześniejsze wzmianki: Polski herb szlachecki, według Ostrowskiego być może odmiana herbu Syrokomla.

Juliusz Karol Ostrowski twierdzi, że jest to jeden ze starszych herbów polskich. Przyjmując warianty godła herbowego przytoczone przez Ostrowskiego, najwcześniejsze chronologicznie są pieczęcie z lat 1570, 1575, 1585 i 1640. Następnie herb przytoczył bez podania barw Szymon Okolski w Orbis Polonus. Według Okolskiego herbem tym pieczętował się biskup wileński Jan VIII, zmarły w 1480. Herb przytacza Kasper Niesiecki, podając barwy figur, zaś barwę pola w przypisach[1][2].

Herbowni: Tadeusz Gajl wymienia następujące rodziny herbownych: Dołmacki, Dowmont, Losowicz, Łośkiewicz, Rozbicki, Rozmiarowski, Sudzia.

Traktując herb z pieczęci z 1585 jako Rozmiar, należy dołączyć do powyższej listy nazwisko Tumiński.


Żródła:

herb Syrokomla w "Wikipedii"


herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej


herby szlachty polskiej