herb Szpęgawski I

Blazon: W polu czerwonym półksiężyc srebrny nad którym trzy gwiazdy złote (1 i 2). Klejnot: nad hełmem w zawoju czerwono-srebrnym trzy pióra strusie. Labry czerwone podbite srebrem.

Kaszubski herb szlachecki, według Przemysława Pragerta w zależności od wariantu zaliczany do odmian herbów Sas Pruski albo Księżyc (lub Trzy Gwiazdy). Według Alfreda Znamierowskiego, wariant II tego herbu jest odmianą Leliwy.

Najwcześniejsze wzmianki: Herb w wariancie podstawowym jest najstarszą wersją herbu Szpęgawski. Odnotował go Dachnowski (Herbarz szlachty Prus Królewskich...). Herb w wersji II znany z przekazów Nowego Siebmachera (jako Spengawski) oraz Ostrowskiego (Księga herbowa rodów polskich).

Odmiany herbu:

herb Szpęgawski II

wg Jurzaka

wg Czechowskiego

Inna nazwa: Spengowski, Spengawskin, Spęgawski, Grabla-Spengawski, Grabla-Spęgawski, Sas pruski odmienny, błędnie Księżyc odmienny albo Trzy Gwiazdy odmienny, według Znamierowskiego Leliwa odmienny

Blazon: W polu błękitnym półksiężyc srebrny na opak, nad nim trzy gwiazdy złote w pas (lub 1 i 2), pod nim strzała srebrna. Klejnot: nad hełmem w koronie ogon pawi.

Najwcześniejsze wzmianki: Herb znany z przekazów Nowego Siebmachera (jako Spengawski) oraz Ostrowskiego (Księga herbowa rodów polskich).

Herbowni: Grabla, Spengawski, Spęgawski, Szpęgawski.


Żródła:

herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej


herby szlachty polskiej


herb szlachty pruskiej


herb Szpęgawski w "Wikipedii"