wariant podstawowy

wariant herbu podstawowego wg Herbów rycerstwa polskiego Bartosza Paprockiego z 1584 roku

Inne nazwy: Bavolina Caput, Bawola Głowa, Bawoł, Caput Bawola, Caput Bubalum, Pierstynia, Ząbrza Głowa, Zubrza Głowa.

Zawołanie: Pernsten, Pernstyn.

Blazon: w polu złotym żubrza głowa czarna z kołem złotym w nozdrzach. W klejnocie pół ukoronowanego lwa złotego z mieczem. Protoplasta herbu Pomian.

Herb z okresu Dynastii Piastów. Rok powstania 1027.

Herb szlachecki pochodzenia morawskiego, pochodzący z XI wieku. Najstarsza znana pieczęć z tym herbem pochodzi z 1382 roku.

Legenda herbowa: Z herbem tym związana jest legenda o rycerzu imieniem Lastek. Będąc na polowaniu z księciem morawskim, Lastek własnoręcznie schwytał żubra, łapiąc go za rogi. Następnie włożył mu w nozdrza pierścień z dębowej gałęzi i przyprowadził księciu. Gdy na chwilę oddał żubra innemu rycerzowi, zwierzę wyrwało się, a Lastek zmuszony był mieczem odciąć żubrowi głowę. Za ten bohaterski czyn Lastek otrzymał ziemię i herb.

Herbowi: Albinowicz, Bambelski, Bedelański, Bedleński, Bedliński, Będzieński, Białozor, Blandowski, Bobbe, Bogatko, Bognar, Bognarewicz, Bognarowicz, Bożkowski, Brodnicki, Brodzikowski, Bronisz, Bronowski, Chabielski, Chadziewicz, Cherubin, Chmielewski, Ciświcki, Czermiński, Czernikowski, Denowski, Długosz, Długoszewski, Długoszowski, Dynowski, Dzierzkowicz, Dzierżkowicz, Elgot, Elgot, Frąckiewiz, Gliczmer, Gogolthil, Gozdzielski, Gozdziewski, Gozdzikowski, Hadziewicz, Hordziejewicz, Hulewicz, Janusz, Janwicz, Jundził, Jundziłł, Kalita, Karniński, Kawęczyński, Klimaszewski, Klimaszewski vel Klimaszeski, Klimaszowski, Klityński, Kłodnicki, Kolbus, Kopsowicz, Koruna, Kosowicz, Kossowicz, Kozienicki, Kozinicki, Lenartowski, Leszczyński (możnowładczy ród wywodzący się z południowej Wielkopolski), Leśkiewicz, Lgocki, Libiszewski, Libiszowski, Linck, Lingk, Linke, Lubatyński, Lubieszowski, Lubiński, Lubiszewski, Lubiszowski, Łastek, Łubiński, Makacewicz, Malcherowicz, Mankszyc, Markłowski, Marszałkowski, Mężyk, Miąciński, Miączyński, Narecki, Narewicz, Narewski, Narkiewicz, Nieprowski, Obichowski, Obiedłow, Passowicz, Pella, Persztein, Połujan, Rawdowicz, Rostkowski, Ryłło, Ryło, Sanczalski, Slabośevičius, Soczołowski, Spargalth, Sprzednicki, Srzednicki (taki herb przypisuje im Kapica Milewski, ale najprawdopodobniej Srzedniccy byli herbu Pomian - wywodzi się zresztą od Wieniawy, patrz legenda herbowa), Szymonkowski, Śleński, Śleszyński, Torosowicz, Toroszowicz, Trzyrski, Turosowicz, Turoszowicz, Twardawa, Twardowa, Wayski, Węgierski, Wieniawski, Wierzbnowski, Witpszyński, Zadorski, Zebrowski, Zembrowski, Zubrzycki, Żebrowski, Żodkiewicz, Żotkiewicz.

Z rodzin tego herbu największe znaczenie mieli: Broniszowie, Długoszowie, Leszczyńscy, Zubrzyccy, a na Litwie Białłozorowie i Jundziłłowie.

Odmiany herbu:

herb Bawola Głowa

Blazon: W polu czerwonym głowa bawola. Klejnot: Trzy pióra strusie.

Symbolika: Bawół symbolizuje szlachetność i siłę. Bawola głowa występuje w herbie Mołdawii (dawnym Bukowiny) oraz w takich polskich herbach jak m.in. Wieniawa, Pomian i Kietlicz II.

Herbowni: Aksamitowski, Andrejewicz, Bagniewski, Bartoszewicz, Dąbrowski, Dougin, Dowginowicz, Dowgiń, Dowgirt, Dowgird, Dowmont, Giełwanowski, Jackiewicz, Janczyński, Jączyński, Jundziłł, Kirdziewicz, Kordziuk, Kucewicz, Kuniewicz, Losen, Łastowski, Łukaszewicz, Nagrodzki, Pawłowski, Pobikrowski, Racewicz, Sesicki, Sędomiński, Steckiewicz, Tubielewicz, Tabilewicz, Zaleski, Złotkowski, Żochła.

herb von Bledowski

Herbowni: Bledowski z przedrostkiem "von" zamieszkałą na Śląsku.

herb Czettritz

herb Czettritz Baron

herb Czettritz Hrabia

Najwcześniejsze wzmianki: Czettritz to stary dolnośląski ród, którego nazwisko ulegało częstym zmianom: początkowo było pisane w formie Zettritz a następnie Czettritz, natomiast w dokumentach czeskich występuje często w formie Cetrys. Według rodowej legendy wywodzili się ze słowiańskich książąt. Również według legendy Jan Zettritz miał zginąć w 1241 roku pod Legnicą w bitwie z Mongołami (Tatarami) a Konrad - brat Jana - miał towarzyszyć św. Jadwidze Śląskiej w jej ucieczce przed Mongołami do Krosna Odrzańskiego. Pierwsze historyczne wzmianki o tym rodzie pochodzą z XII wieku. W późniejszych czasach ród podzielił się na boczne linie, z których część osiadła na Górnym Śląsku.

Przedstawicielami rodu Czettritzów byli właściciele miasta Wałbrzycha - wśród nich Diprand Czettritz, który w 1604 roku wydał tzw. "ordunek węglowy" - pierwszy na Śląsku regulamin wydobycia węgla.

Herbowni: Czettritz.

herb Hadziewicz Baron

Blazon: W polu złotym głowa żubrza czarna, z kółkiem złotym w nozdrzach. Nad tarczą korona baronowska ze sznurem pereł. Nad nią hełm z klejnotem: pół lwa naturalnego, ukoronowanego, z językiem czerwonym i mieczem srebrnym o rękojeści złotej. Labry: czarne, podbite złotem.

Polski herb baronowski, odmiana herbu Wieniawa nadany w zaborze austriackim.

Najwcześniejsze wzmianki: Nadany w Galicji z tytułem baronowskim oraz predykatem wohlgeboren (wielmożny) Jakubowi i Maciejowi Hadziewiczom. Podstawą nadania były zasługi położone w 1773 przez Jakuba w związku z ratyfikacją traktatu rozbiorowego, zaś Macieja podczas homagium generalnego we Lwowie. Jakub przedstawił dodatkowo dokumenty na temat starożytności rodu, podpisane przez Komisję Magnatów.

Herbowni: freiherr von Hadziewicz.

herb Janowski

Inna nazwa: Janewitz, Jannewitz, Janwicz, Bawola Głowa odmienny, Wieniawa odmienny

Kaszubski herb szlachecki, według Przemysława Pragerta odmiana herbu Wieniawa bądź Bawola Głowa.

Herb znany przynajmniej w czterech wariantach. Opisy z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego:

herb Janowski I

Inna nazwa: Janewitz, Jannewitz, Janwicz, Bawola Głowa odmienny, Wieniawa odmienny

Blazon: W polu czerwonym głowa bawola czarna, z pierścieniem złotym (także srebrnym) w nozdrzach. Klejnot: nad hełmem bez korony pięć piór cietrzewich (bądź czaplich) czarnych: trzy z prawej, dwa z lewej. Labry czarne, podbite czerwienią (bądź odwrotnie).

herb Janowski Ia

Inna nazwa: Janewitz, Jannewitz, Janwicz, Janwitz, Bawola Głowa odmienny, albo Wieniawa odmienny

Blazon: Pole błękitne, pierścień srebrny, w klejnocie ogon koguci czarny (po pięć piór na stronę), labry podbite błękitnym.

herb Janowski Ib

Inna nazwa: Janewitz, Jannewitz, Jannewitz, Jannewyz, Janwicz, Janwitz, Bawola Głowa odmienny albo Wieniawa odmienny

Blazon: Pole srebrne, klejnot w koronie, która dodatkowo na zawoju czarno-srebrnym, klejnotem jest ogon cietrzewi czarny.

herb Janowski Ic

Inna nazwa: Jannewitz

Blazon: Barwy nieznane, godłem jest głowa bawola w prawo, z szyją, wychodząca z lewej strony tarczy, z wywieszonym językiem. Klejnot w koronie: pióra prawdopodobnie czaple, trzy z prawej, dwa z lewej.

Najwcześniejsze wzmianki: Wariant podstawowy najwcześniej pojawił się na mapie Pomorza Lubinusa z roku 1618 (ale bez barw i w klejnocie trzy pióra strusie). Herb ten wymieniają także Bagmihl (Pommersches Wappenbuch), Ledebur (Adelslexikon der preussichen Monarchie von...) oraz Nowy Siebmacher. Wariant Ia znany jest Siebmacherowi i Bagmihlowi, wariant Ib przytacza Dzięcielski (Rodzina von Jannewitz), zaś Ic - Bagmihl (jest to wizerunek z pieczęci Paula Jannewitza z roku 1574).

Herbowni: Janevitz, Janewitz, Jannewitz, Janowic, Janowicz, Janowski, Janowsky, Janwic, Janwicz, Janwitz, Jenowitz, błędnie Jankowski, Janownicki. Jedna linia używała czasami nazwiska odmiejscowego Bolszewski. Rodzinie tej przypisywano też podobny herb, zwany Bawola Głowa, a także Wieniawę (ten drugi bezzasadnie). Istnieli też na Pomorzu inni Janowscy, używający herbów Janowski II (Prawdzic odmienny) i Janowski III.

herb Kołczakowski

Herbowni: herb śląskiej rodziny Kołaczkowskich.

herb Leszczyński

herb rodowy Leszczyńskich - "Wieniawa"

Najwcześniejsze wzmianki: ród magnacki wywodzący się z południowej Wielkopolski, a pieczętujący się herbem Wieniawa. Nazwisko rodziny pochodzi od osady Leszczno (późniejsze miasto Leszno). Na przełomie XVI i XVII wieku należeli do najznaczniejszych zwolenników reformacji w Koronie, potem jednak wrócili do katolicyzmu. Najbardziej znanym przedstawicielem rodu był król Polski, Stanisław Leszczyński, ostatni męski przedstawiciel Leszczyńskich.

herb Manowski

Herbowni: Manowski.

herb Marklowski

Herbowni: Odmiana śląska herbu przysługująca - Marklowskim, Markłowskim.

herb Pernstein

herb Pohl

Herbowni: Pohl, Pol.

herb Ryc

Inna nazwa: Bawola głowa odmiana

Blazon: W polu srebrnem - głowa bawoła czarna ze srebrnemi rogami wprost. Nad hełmem - między dwoma piórami strusiemi: prawem czarnem, lewem srebrnem - strzała błękitna żeleźcem w dół. Labry czarne podbite srebrem.

Najwcześniejsze wzmianki: Znany od XIV wiek. Odmiana przysługująca rodzinie Ryc, w Prusiech i na Pomorzu w XIV stuleciu osiadłej.

Herbowni: Ryc, Rydz.

herb Szczepanowski

Herbowni: Szczpanowski.

herb Tschirschky

Herbowni: Tschirschky.

herb Tschirschky Reichel

Herbowni: Tschirschky-Reichel.

herb von Weissenberg

Herbowni: Weissenberg z przedrostkiem "von" zamieszkali na Śląsku.

herb Wieniawa II

Herbowni: Wieniawski.

herb Wieniawa III

Inna nazwa: Woyski.

Herbowni: Szymonkowski, Wojski, Wojsławski, Rostkowski.

herb von Woiski

Herbowni: Woiski z przedrostkiem "von" zamieszkali na Śląsku.


Żródła:

Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herbarz Polski


Herbarz Polski


Herbarz Polski


herb Wieniawa w "Wikipedia"

autorzy


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej


herby szlachty polskiej


herb szlachty pruskiej