herb Wodzicki

Blazon: W polu błękitnym półksiężyc złoty rogami do góry obrócony, nad nim sześciopromienna gwiazda złota. W klejnocie pół lwa wyskakującego z korony do góry w prawą stronę, z ogonem zadartym, w prawej łapie przedniej trzymającego lekko nachylone berło zwieńczone lilią.

Herb nadany został w 1676 roku Wawrzeńcowi i Maciejowi Wodzickim za zasługi w wojnie z Turcją.

Herbowni: Borsztyn, Wodzicki.

herb Wodzicki Hrabia

Blazon: W polu błękitnym półksiężyc złoty rogami do góry obrócony, nad nim sześciopromienna gwiazda złota. W klejnocie pół lwa wyskakującego z korony do góry w prawą stronę, z ogonem zadartym, w prawej łapie przedniej trzymającego lekko nachylone berło zwieńczone lilią. Modyfikacja odmiany w klejnocie, z dewizą i panopliami za tarczą.

Herbowni: hrabiowie Wodziccy.

Z nich: Eliasz (zmarł w 1805 roku) otrzymał w 1799 roku od cesarza Franciszka II dziedziczny tytuł hrabiowski w Galicji, Franciszek (zmarła w 1804 roku) otrzymał w 1800 roku (dyplom z 1803 roku) od tegoż cesarza dziedziczny tytuł hrabiowski w Galicji, potwierdzenie tytułu w Królestwie Polskim w 1842 roku.


Żródła:

herby Polskie


Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


Herby szlachty śląskiej


Herby szlachty kaszubskiej


herby szlachty polskiej


herb szlachty pruskiej


herb Wodzicki w "Wikipedii"