Barnim X [XII] "Młodszy" Gryfita (urodzony 15 lutego 1549 roku, zmarł 1 września 1603 roku) herb

Syn Filipa I "Pobożnego" Gryfity, księcia szczecińskiego, księcia wołogosko-słupskiego i Marii Wettin, regentki Księstwa wołogosko-słupskiego, córki Jana Wettin, księcia-elektora Saksonii.

Książę na Darłowie, Bytowie i Bukowie od 5 listopada 1569 roku do 1 września 1603 roku, książę szczeciński od 9 lutego 1600 roku do 1 września 1603 roku, książę wołogosko-słupski od 14 lutego 1560 roku roku do 5 listopada 1569 roku.

7 października 1581 roku lub 8 stycznia 1582 roku w zamku berlińskim poślubił Annę Marię Hohernzollern (urodzona na zamku w Zechlinie, 3 lutego 1567 roku, zmarła na zamku w Wolinie, 14 listopada 1618 roku), córkę Jana Jerzego Hohenzollerna, margrabiego-elektora Brandenburgii i Sabiny Hohenzollern Brandenburg-Ansbach, córki Jerzego Hohenzollern, margrabiego na Ansbach, księcia karniowskiego, pana Bytomia i Tarnowskich Gór, księcia raciborskiego.

Był szóstym dzieckiem, a zarazem piątym synem. Urodził się w 1549 roku. Po ukończeniu studiów otrzymał w zarząd w 1569 roku okręg Darłowa. W 1569 przy podziale księstwa otrzymał księstwo darłowskie. W tym samym porozumieniu zagwarantowano mu przejęcie Bukowa i Bytowa w chwili śmierci stryja, Barnima IX "Pobożnego", co też nastąpiło w 1573 roku.

W 1569 roku król Polski Zygmunt August zaproponował mu małżeństwo ze swą siostrą Anną. Król zobowiązał się do wyposażenia swej siostry w sumę 400.000 zł oraz w sprzęty i szaty po swej matce, królowej Bonie. Jednak rokowania prowadzone na zamku drahimskim z referendarzem koronnym Stanisławem Sędziwojem Czarnkowskim nie zakończyły się sukcesem. Sprawa rozbiła się o żądania cesji terytorialnej na rzecz książąt pomorskich. Anna miała wnieść dziedzicznie starostwa: człuchowskie, drahimskie, pilskie, puckie, tucholskie, ujskie i wałeckie do czasu całkowitej wypłaty posagu, gdyby doszło do bezpotomnej śmierci księcia. Strona polska oferowała posag - 400 tys. złotych polskich, wykluczając z drugiej strony jakąkolwiek cesję terytorialną. Ostatecznie Barnim zaręczył się 3 października 1581 roku z Anną Marią, córką Jana Jerzego, elektora brandenburskiego i Sabiny brandenburskiej na Ansbach. 8 października tegoż roku narzeczeni stanęli w Cölln koło Berlina na ślubnym kobiercu. Anna Maria przybyła na Pomorze w lutym roku następnego.

Po śmierci księcia Barnima "Starego" w 1573 roku przejął też Barnim XII władzę w starostwie bytowskim. W 1580 roku dokonał pod Słupskiem przeglądu oddziałów wojskowych całego Księstwa Pomorskiego. Po śmierci Jana Fryderyka w 1600 roku objął rządy w Księstwie Szczecińskim.

Barnim XII zwany Młodszym zmarł w 1603 roku i pochowany został w krypcie kościoła na zamku w Szczecinie. W związku z tym przekazał swoje dotychczasowe władztwo młodszemu bratu Kazimierzowi VII, a sam przeniósł się do Szczecina.

Zmarł 1 września 1603 roku, nie pozostawiwszy potomka, i został pochowany w kościele zamkowym pod wezwaniem św. Ottona 18 października 1603 roku. Rządy w księstwie na krótko (kilka tygodni) przejął Kazimierz VII.

W kronikach odnotowano, że pierwszy rok panowania Barnima XII, tj. w 1600 roku, był rokiem chłodnym. Wiosna była późna, brakowało paszy. Z tego powodu padło wiele bydła i koni. Przez całą wiosnę i lato palono w piecach i chodzono w płaszczach. Żniwa były dopiero po św. Jakubie, tj. 6 sierpnia. Dnia 24 lipca 1601 roku wieczorem podczas wielkiej burzy piorun uderzył w wieżę kościoła Mariackiego. Oberwane zostały dwie belki, wybuchł pożar. Ogień niebawem ugaszono. W 1602 roku zaczęto budować wieżę na kościele św. Jakuba. Cały czubek został pokryty blachą miedzianą.


Żródła:

"Gryfici książęta Pomorza Zachodniego" - Kazimierz Kozłowski, Jerzy Podralski.


Barnim X Młodszy w "Wikipedia"


Barnim X "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


Barnim X. von Pommern-Rügenwalde (Barnim XII.) w "WORLDHISTORY - Personen der Werltgescichte" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Barnim X Młodszy w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


BARNIM von Pommern w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

28-03-2021

27-03-2021