Ernest Ludwik I "Piękny" Gryfita (urodzony w Wołogoszczy, 2 listopada 1545 roku, zmarł w Wołogoszczy, 17 czerwca 1592 roku) herb

Syn Filipa I "Pobożnego" Gryfity, księcia szczecińskiego, księcia wołogosko-słupskiego i Marii Wettin, regentki Księstwa wołogosko-słupskiego, córki Jana Wettin, księcia-elektora Saksonii.

Książę wołogosko-słupski od 14 lutego 1560 roku do 17 czerwca 1592 roku.

W Wołogoszczy 20 października 1577 roku poślubił Zofię Jadwigę Welf von Braunschweig-Wolfenbüttel (urodzona w Wolfenbüttel, 1 grudnia 1561 roku, zmarła w Loitz, 30 stycznia 1631 roku), córkę Juliusza Welf, księcia brunszwickiego na Wolfenbüttel i Jadwigi Hohenzollern, córki Joachima II Hektora Hohenzollerna, margrabiego-elektora brandenburskiego.

Był czwartym dzieckiem i jednocześnie czwartym synem (a trzecim, który dożył wieku dojrzałego) Filipa I, księcia pomorskiego, szczecińskiego i wołogoskiego oraz Marii, elektorówny saskiej. Studiował w Greifswaldzie, Wittenberdze i Paryżu. Podróżował po księstwach niemieckich, Francji, był na Wyspach Brytyjskich. Po rezygnacji z władzy stryja Barnima IX "Pobożnego", w wyniku podziału księstwa z 25 lipca 1569 roku otrzymał do samodzielnych rządów Księstwo Wołogoskie, w którym władzę odstąpił mu starszy brat Bogusław XIII.

Dbał o rozwój budownictwa, odbudował m.in. zamek w Wołogoszczy. Interesował się astrologią. Na tle niesnasek osobistych i gospodarczych dochodziło często do sporów pomiędzy Ernestem Ludwikiem, a jego starszym bratem, Janem Fryderykiem.

Mimo że Księstwo Zachodniopomorskie podzielone zostało w 1531 roku na Księstwo Wołogoskie i Szczecińskie, to jednak polityka zagraniczna prowadzona była przez książąt wspólnie. Dowodem tego jest m.in. list książąt zachodniopomorskich do króla Polski z lutego 1569 roku podpisany również przez Ernesta Ludwika. W liście tym książęta upoważniają swego brata do przeprowadzenia rozmów z królem Polski.

Ernest Ludwik zmarł w 1592 roku i pochowany został w Wołogoszczy.

Przed 1577 rokiem planował małżeństwo z pomorską szlachcianką Sydonią von Bork, które uniemożliwiła mu rodzina (po wielu latach, Sydonia von Bork, oskarżona o czary i spowodowanie z zemsty wygaśnięcia dynastii, została skazana na śmierć).

Z osobą Ernesta Ludwika związana jest sprawa przepowiedni Sydonii von Bork, szlachcianki pomorskiej, która rzekomo zawiedziona niedotrzymaniem przez księcia obietnicy małżeństwa, miała rzucić na ród Gryfitów przekleństwo i zapowiedź szybkiego wymierania dynastii. Wiara w domniemaną klątwę Sydonii była w rodzinie tak wielka, że po wielu latach skazano ją za to na śmierć.

Z małżeństwa z Zofią Jadwigą, córką Juliusza, księcia brunszwickiego na Wolfenbüttel i Jadwigi Hohenzollern, pochodziło troje dzieci.


Żródła:

"Gryfici książęta Pomorza Zachodniego" - Kazimierz Kozłowski, Jerzy Podralski.


Ernest Ludwik "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


Ernest Ludwik w "Wikipedia"


Ernst Ludwig I. von Pommern-Wolgast w "WORLDHISTORY - Personen der Werltgescichte" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Ernest Ludwik "Piękny" Wołogoski w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

29-03-2021