Jadwiga Towciwiłłówna Kiejstytułówna Giedyminowicz (urodzona najprawdopodobnie około 1384 roku, zmarła po 1 grudnia 1405 roku) herb

Córka Towciwiłła [Konrada] Kiejstutowicza, księcia litewskiego i Juliany Światosławny Rurykowicz Smoleńskiej, córki Światosława Iwanowicza Rurykowicza, wielkiego księcia smoleńskiego.

27 września 1396 roku poślubiła Barnima V Gryfity (urodzony przed 20 września 1369 roku, zmarł 16 maja 1402 roku lub przed 7 lutego 1403 roku), księcia starogradzkiego, księcia słupskiego, księcia na Sławnie, Darłowie i Szczecinku.

Imię Jadwiga, która imię otrzymała na cześć polskiej królowej Jadwigi Andegaweńskiej.

Małżeństwo miało na celu bliższe związanie z Polską słupskich książąt, zajmujących zmienne stanowisko w konflikcie trwającym między Koroną a Zakonem krzyżackim. Barnim V w 1396 roku poślubił jedną z księżniczek litewskich - Jadwigę, bratanicę Witolda, córkę Towciwiłła (Konrada) Kiejstutowicza (J. Zdrenka). Małżeństwo, według współczesnych badań doczekało się córki:

Anny (urodzona po 1396 roku, zmarła po 1405 roku).

Jej istnienie potwierdza jedyny zachowany dokument z inwentarza Archiwum Koronnego biskupa M. Kromera, historyka okresu renesansu. Dokument, który pochodził z 1402 roku był ustanowieniem dożywocia dla matki Anny - Jadwigi. Ustanowiony został przez jej ojca Barnima V. Tenże podkreślił, że dobra miały przejść na córkę po śmierci matki, co dowodzi o życiu potomkini księcia. Mimo że dokument nie wymienia imiennie córki Barnima V i Jadwigi - przyjmuje się, że miała na imię Anna.

W 1405 roku (dwa lata po śmierci ojca) matka prawdopodobnie zabrała ją ze sobą do Korony Królestwa Polskiego, bądź rodzinnych ziem w Wielkim Księstwie Litewskim. O dalszych losach księżniczki nic nie wiadomo.


Żródła:

JADWIGA w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Barnim V w "Wikipedia"


Anna Barnimówna w "Wikipedia"


Towciwiłł Kiejstutowicz w "Wikipedia"

15-02-2021