Kazimierz VIII [IX] Gryfita (urodzony 28 kwietnia 1494 roku, zmarł w Szczecinie, 19 października 1518 roku) herb

Syn Bogusław X "Wielkiego Gryfity, księcia Bytowa, Darłowa i Lęborka, księcia słupskiego, księcia stargardzkiego, księcia szczecińskiego, księcia Bardowa, księcia rugijskiego, księcia wołogoskiego, księcia Pomorza Zachodniego i Anna Jagiellonki, regentki Księstwa Pomorza Zachodniego, córki Kazimierza IV Jagiellończyka, króla Polski, wielkiego księcia Litwy.

Najstarszym dzieckiem Bogusława X była Anna, któ­ra przyszła na świat w rok po ślubie księcia z Anną Jagiellonką. Czekała ją świetna przyszłość, gdyż o rę­kę księżniczki zabiegał królewicz duński, ale na sku­tek intryg Hohenzollernów małżeństwo nie doszło do skutku i ostatecznie Anna wydana została za księcia z Brzegu, z dynastii Piastów śląskich. Rak młodszy od niej był najstarszy syn Bogusława, Jerzy, urodzony w 1493 roku. Jerzy wychowy­wał się razem ze swym o rok młodszym bratem Kazimierzem; zapewne obaj przykro odczuli długą, bo prawie dwa lata trwającą nieobecność ojca, który udał się do Palestyny i krajów Rze­szy. Gdy wreszcie w 1498 roku wrócił ojciec, mały Jerzy miał już prawie 5 lat. Na przedmieściu Szczecina powracającego Bogusła­wa obok żony Anny witali niezwykle serdecznie również dwaj chłopcy, Jerzy i Kazimierz - synowie księcia. Książę Bogusław dumny był ze swych synów, gdyż oni - jako przyszli spadko­biercy korony książęcej - utrącali apetyty Hohenzollernów bran­denburskich na rychłe odziedziczenie nadmorskiego kraju.

O latach dziecięcych dwóch synów Bogusława wiemy niewiele. Zapewne większą troską otaczał Bogusław Jerzego, jako przyszłego dziedzica tronu, i z pewnością - sam niezbyt wykształcony - dokładał starań, aby jego następca otrzymał gruntowniejsze niż on wykształcenie.

Na dworze szczecińskim przebywał w tym czasie u boku ojca młodszy syn Kazimierz, który jednak jako młodzieniec popadł w nałóg pijaństwa i ojciec nie mógł w nim żadnych pokładać na­dziei.

Po osiągnięciu wieku sprawnego młody książę brał udział w politycznych działaniach swego ojca. R. Klempin podał, że w 1511 roku, wespół ze starszym bratem Jerzym I brał udział w wojnie przeciw miastu Strzałów. Prawdopodobnie był ówczesnym dowódcą grupy szturmowej.

W literaturze przedmiotu przedstawiany jest jako ten, który popadł w alkoholizm, co spowodowało m.in. jego zgon, na skutek upadku z drabiny w stanie nietrzeźwym. T. Kantzow zaznaczył, że śmierć nastąpiła w kilka dni później, tj. 28 października 1518 roku, co oznaczałoby, że powodem jego śmierci były odniesione obrażenia po upadku z drabiny, a nie bezpośrednie spożycie alkoholu. M. Wehrmann wskazuje dodatkowo, że zgon Kazimierza VIII nastąpił 29 października, czyli dzień później niż wskazywał T. Kantzow. Argumentem miał być list Bogusława X, który był kierowany do rajców strzałowskich z dnia 29 października 1494 roku. Dzień ten przyjmuje się, jako termin śmierci młodego księcia.


Żródła:

"Książęta Pomorza Zachodniego" - Zygmunt Boras.


Kazimierz (VIII) w "Wikipedia", tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Kazimierz "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


Kazimierz VIII, książę w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Kasimir VIII. von Pommern w "WORLDHISTORY - Personen der Werltgescichte" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

21-03-2021