Kenna=Aleksandra (Joanna) Gidyminówna (urodzona w 1350 roku, zmarła 27 kwietnia 1368 roku) herb

Córka Olgierda (Algirdasa) Giedyminowicza, wielkiego księcia litewskiego i Juliany [Marii] Aleksandrówny Rurykowicz twerskiej, córki Aleksandra "Świętego, Newskiego" Rurykowicza, wielkiego księcia twerskiego, wielkiego księcia włodzimirskiego, księcia nowgorodzkiego, księcia pskowskiego.

Między z 1359 a 1360 roku poślubiła Kazimierza [Kaźka] IV Gryfity (urodzony w 1373 roku, zmarł w Bydgoszczy, 2 stycznia 1377 roku), koregenta Księstwa słupskiego (Darłowa, Gryfic, Sławno, Słupsk, Stargard i Trzebiatów), pretendenta do tronu Królestwa Polski, księcia inowrocławskiego, księcia część Kujaw (Kruszwicy i Bydgoszczy), księcia dobrzyńskiego, księcia na Wałczu i Złotowie, księcia na Darłowie, księcia na Gryficach, księcia na Sławnie, księcia słupskiego, księcia stargardzkiego, księcia na Trzebiatowie.

Córka wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowica i Julianny Twerskiej, siostra króla polski, Władysława II Jagiełły, Aleksandry Olgierdównej, Skirgiełła i Marii Olgierdównej, bratanica królowej Aldony Anny Giedyminownej - żony Kazimierza III "Wielkiego", króla Polski, Eufemii Giedyminównej i księcia litewskiego, Kiejstuta Giedyminowica. Kuzynka księżnej pomorskiej, Elżbiety Kazimierzównej i księżnej bawarii, Kunegundy Kazimierzónwej.

Pierwszym dzieckiem Julianny i Olgierda była Kenna wydana w 1359 roku za Kaźka wnuka króla Kazimierza "Wielkiego" miałem okazję pisać wcześniej. W dniu 27 lipca 1360 roku najwyższy dostojnik świecki Królestwa Polskiego kasztelan krakowski Jan Jura przedstawił w Awinionie suplikę króla polskiego w sprawie o udzielenie dyspensy na zawarte już małżeństwo wnuka królewskiego księcia pomorskiego Kazimierza Bogusławica z Joanną, córką wielkiego księcia litewskiego Olgierda. Istniały dwie przeszkody kanoniczne podważające ważność tego małżeństwa, od których papież miał zwolnić świeżo zaślubionych małżonków:

1) nieodpowiedni wiek, oraz

2) zbyt bliskie pokrewieństwo.

Jak podano w suplice, córka Olgierda miała rozpoczęty 10 rok, czyli ukończone lat 9, zaś jej małżonek rozpoczęty 9 rok życia. Gdy odejmiemy owe 9 lat od 1360 roku, to narodziny tej księżniczki litewskiej, wydanej za księcia Kaźka, wypadną w pierwszej połowie 1351 roku. Nie ulega zatem wątpliwości, że Joanna - Kenna była córką Olgierda i Julianny twerskiej, poczętą około połowy 1350 roku. To pośrednio poświadcza moment początkowy pożycia małżeńskiego wielkiego księcia litewskiego z jego drugą żoną, a więc upada pogląd T. Wasilewskiego.

Między 1359 a 1360 rokiem przyjęła chrzest przyjmując imię Joanny i jeszcze tego samego roku poślubiła Kazimierza, syna swojej kuzynki, Elżbiety Kazimierzównej, żony księcia pomorskiego, Bogusława V. Małżeństwo Kenny i Kazimierza miało być odnowieniem sojuszu pomiędzy Polską a Litwą.

W 1354 roku Kazimierz "Wielki" rozpoczął wielkie przygotowania do wojny z Litwą. Efektem wyprawy podjętej w 1355 roku było zdobycie Włodzimierza. Król polski umiejętnie starał się wygrywać konflikty między książętami litewskimi. Dzięki zabiegom dyplomatycznym zdołał doprowadzić do małżeństwa swego wnuka, Kazimierza słupskiego (zwanego w źródłach też Kaźkiem), z Kenną-Joanną, córką wielkiego księcia litewskiego Olgierda, aby wzmocnić więzi między Litwą a Polską. Nie przestał też snuć planów chrystianizacji Litwy. Zdołał nawet nimi zainteresować cesarza Karola IV. Pokojowe gesty kierowane pod adresem Litwy mogły doprowadzić do zbliżenia, zażegnać niebezpieczeństwo litewskich najazdów oraz wzmocnić wpływy polskie na całej Rusi Czerwonej. Było to tyle istotne, że Ludwik Andegaweński miał wobec niej inne plany, a z aspiracjami Węgier należało się liczyć.

Kenna umiera w 1368 roku.


Żródła:

Kenna Joanna Olgierdówna w "Encyklopedia Korony królów"


KILKA SŁÓW O MAŁŻEŃSTWACH WIELKIEGO KSIĘCIA LITEWSKIEGO OLGIERDA GIEDYMINOWICA autorka - Jan Tęgowski


Kenna Joanna Olgierdowna w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


KENNA w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk